Nieuws van de baan­commissaris

door 20 december 2016

De dagen worden korter en de bladeren aan de bomen zijn bijna helemaal verdwenen. De herfst is in volle gang; de winter in aantocht? In dit jaargetijde ziet de baan er weer heel anders uit en worden er weer plaatsen zichtbaar waarvan je vergeten was dat ze er waren. De ‘nieuwe’ baan ligt er prachtig bij.

Inmiddels zijn de winter­greens gereed en wanneer de eerste vorst zich aandoet, kunnen ze in gebruik worden genomen. Zolang het weer het toelaat blijven we spelen op zomer­greens en zal de baan ‘Qualifying’ zijn. Er blijkt enige discussie gaande hoe te handelen bij het aanwezig zijn van wintergreens. Kort gezegd komt het er op neer dat alleen de green is verplaatst in verband met de kwets­baar­heid van de zomer­greens. De manier van uitholen blijft dus hetzelfde, gewoon uitholen met de vlag eruit, zoals je dat ook doet op de zomer­green (dus NIET uitholen met de vlag erin, NIET oprapen binnen één meter met een slag erbij, NIET oprapen binnen één stoklengte met een slag erbij of een andere vinding, maar gewoon uitholen).

De plaatsing van sommige winter­greens, die op dit moment niet op een logische plaats lijken te liggen, roept eveneens discussie op. Normaliter wordt een winter­green aangelegd op de voorgreen. Bij de recente reconstructie van de baan is bij veel greens een geheel nieuwe voorgreen ingezaaid.
Om deze nieuwe voorgreens te ontzien is er dit jaar voor gekozen om voor de huidige wintergreens gebruik te maken van de bestaande tijdelijke greens zoals die zijn gebruikt tijdens de reconstructie. Volgende jaar worden de winter­greens zo veel als mogelijk gesitueerd op de voor­green van een hole.

Tijdens de winter­maanden zullen de plantvakken en bomen onderhanden worden genomen.

Baanuitbreiding

Het afgelopen jaar heeft de baan in het teken gestaan van een ingrijpende recon­structie. Maar zoals al eerder gezegd: “wie mooi wil zijn, moet pijn lijden”. We hebben er iets prachtigs voor terug­gekregen; iets waar we de komende decennia mee vooruit kunnen.

Afgelopen weken zijn op diverse plaatsen in de baan bomen, struiken en plant­vakken aangelegd. Ik wil de diverse schenkers nogmaals hartelijk danken voor hun gulle bijdragen. Op de website zullen de schenkers nog onder de aandacht worden gebracht. Daarnaast zijn op diverse plaatsen, met name langs de Aarle Rixtelseweg, verharde paden aangelegd.

Voor zolang het weer het toelaat wens ik u allen nog veel golf­plezier toe. Tenslotte wil ik u, namens de Baan­commissie en het hele uitvoeringsteam, prettige feest­dagen en een goed, gezond en voorspoedig 2017 toewensen.

Pin It on Pinterest

Share This