Oproep voor begeleidings­commissie nieuwe leden

door 30 december 2016

Zoals op de laatste ALV bekend is gemaakt zal er een begeleidingscommissie worden opgericht. De PR-commissie, die inmiddels druk werkzaam is om de nieuwe golfbaan te promoten en daarmee de doelstelling te bereiken het leden aantal te verhogen naar 480 leden en om het jaarlijks verloop van 20 à 25 leden (door vergrijzing of anderszins) aan te vullen.

De PR-commissie heeft gemeend dat de recon­structie van de golfbaan ons een prachtige mogelijkheid biedt om nieuwe leden te interes­seren. Wel zijn wij van mening, dat de nieuwe baan, weliswaar een belangrijk maar slechts een deel is van het complete product wat de golfclub aan nieuwe leden moet kunnen aanbieden.

Aan de faciliteiten wordt al hard gewerkt, zoals voldoende lockers, een nieuwe aan de tijd beant­woordende website, een actief gebruik van Facebook en eventuele andere sociale media. Een uitgebreide info-map over de mogelijk­heden en de geldende afspraken binnen de club wordt binnenkort gepresenteerd. En uiteraard vindt er publiciteit plaats via kranten en magazines.

Uit de informatie via de NGF is gebleken dat na een eerste jaar er landelijk veel nieuwe leden weer hun lidmaat­schap opzeggen. Een van de redenen hiervan zou kunnen zijn dat de club voor hen niet zo gastvrij blijkt als men had verwacht. Hierover hebben wij weliswaar een klein onderzoek gedaan, maar de conclusie was dat integratie voor sommigen moeilijk blijft. Wij hebben gemeend om nieuwe leden en wellicht ook bestaande leden, uiteraard geheel vrijwillig, een contact­persoon toe te wijzen, die hen kan helpen om er snel bij te horen.

Wij zijn van mening dat we nieuwe leden als ‘een van ons’ moeten behandelen, zodat ze zich zo snel mogelijk thuis voelen. Daarom: als een nieuw lid zich heeft aangemeld, zullen we hem of haar uitnodigen voor een eerste kennis­makings­gesprek, waarin al veel duidelijk kan worden gemaakt. Hierna kan een ‘buddy’ worden aangewezen, waarmee eens rondje gelopen kan worden of die ervoor zorgt dat ook anderen zich hiervoor beschik­baar stellen. Hen de werkwijze bij wedstrijden uitleggen en hen daarbij introduceren. Ook zal hij of zij al eventuele vragen kunnen beant­woorden. Het is ook fijn iemand bekends in het clubhuis of op het terras te ontmoeten.

Omdat er verschillende categorieën golfers zijn, zoals jongere golfers, sportieve golfers en golfers die alleen voor de gezellig­heid spelen, zijn wij op zoek naar leden, die zich voor een van deze groepen wil inzetten om als contact­persoon op te treden en om de nieuwe leden bij de gezellig­heid te betrekken.

Wij hopen op een goede response!

Aanmeldingen graag via mij (Karin Asmussen, secretaris).

Pin It on Pinterest

Share This