Reanimatie/AED

door 5 december 2016

Op 2 december heeft er weer een cursus Reanimatie/AED plaatsgevonden in het clubhuis Tien. Deze cursus is jaarlijks en is bestemd voor zowel eerstejaars caddiemasters als voor al eerder gediplomeerde caddiemasters, want die moeten elk jaar opnieuw een aantekening op hun diploma verwerven. De cursus werd en wordt gegeven door Jesse Beenker en staat onder toezicht van de Hartstichting en de Nederlandse Reanimatieraad. De lesstof is gebaseerd op de richtlijnen van de Europese Reanimatieraad.

De Helmondse Golfclub ‘Overbrug’ beschikt al jaren over een AED en heeft inmiddels uitsluitend gecertificeerde caddiemasters en ook Bram en Noor zijn sinds kort gecertificeerd. De AED is van levensbelang, als zich een calamiteit voordoet, waarbij dit moet worden ingezet. De caddiemasters moeten het AED-apparaat gaan bedienen en vragen naar eenduidige informatie, zoals: adressen, postcode, telefoonnummers en plaats in de golfbaan. Dit te verzamelen en vast te leggen op papier, op de borden bij de onderscheidene holes in de golfbaan en op de scorekaarten. Er moet ook onderscheid worden gemaakt tussen een levensbedreigende en een niet-levensbedreigende situatie. wordt gevraagd hoe en waaraan men een beroerte kan herkennen en de daarbij passende handelingen, voordat deskundige hulp is gearriveerd na contact met 112.

Met al deze eenduidige informatie willen de caddiemasters bewerkstelligen, dat alle hulpverleners over dezelfde informatie en dezelfde instructie beschikken zodat zij bij een eventuele calamiteit doeltreffend kunnen optreden. Er wordt voorgesteld om een extra AED aan te schaffen voor plaatsing in de caddiemasterbuggy. Tevens is het voor de Helmondse Golfclub ‘Overbrug’ van groot belang dat de hulpverlening bij calamiteiten voor nu én de komende jaren goed en eenduidig is georganiseerd.

Arie de Vries

Pin It on Pinterest

Share This