Evergreen juli 2017

door 21 juli 2017

In de laatste uitgave van ons Clubblad Evergreen is een hinderlijke fout geslopen – Pagina 23 is abusievelijk niet opgenomen – in plaats hiervan is pagina 18 op deze plaats dubbel vermeld.

Hierdoor zijn de artikelen ‘De begeleidings­commissie’ en ‘Paas­wedstrijd’ onbedoeld weggevallen. De fout ligt niet aan onze gewaardeerde opmaker Melis GS, noch aan de drukker. Een apart foutje zogezegd, ontstaan bij het aanleveren van de pagina’s bij de drukker.

De juiste uitgave van Evergreen 58 kunt u (digitaal) vinden op onze web-pagina CLUBBLAD EVERGREEN.

Redactie

Pin It on Pinterest

Share This