En nu de A-Status voor het clubgebouw?

door 14 november 2017

Donderdag 7 november heeft de door het bestuur opgerichte commissie voor ‘de aanpak van het clubgebouw’ een uitgebreide inkijk gegeven in haar voorstellen die eventueel kunnen resulteren in een eigentijds, fraai, duurzaam en functioneel nieuw gebouw.
Op 27 november, bij de algemene ledenvergadering, moet er door de leden zelf een keuze gemaakt worden uit een van die voorstellen. Omdat het gaat over ons clubhuis en haar toekomst voor de komende 20 jaar was er dan ook een enorme opkomst. Het gaat per slot van rekening dan ook een beetje over onze eigen huiskamer.
Na de opening van onze voorzitter Mario Janssen en een voorstelronde van bestuurslid Dieke Sengers (met o.a. het clubgebouw en de horeca in haar portefeuille) heeft commissielid Frank Raijmakers de noodzaak van aanpak en de wensen voor het clubhuis uitgebreid uit de doeken gedaan.

“Ons clubhuis is 50 jaar geleden gebouwd als kantine van hockeyclub HMHC. De vloer bestaat uit stoeptegels met tapijttegels erop. De wanden kieren, zijn slecht geïsoleerd en niet goed afsluitbaar. Het dak bestaat uit twee lagen hout met dakleer erop. De verwarmingsinstallaties zijn gedateerd en de boilers branden dag en nacht voor een paar douchebeurten per maand. De verlichting is zeer onzuinig en de bekabeling en de armaturen leveren brandgevaar op. Gevolg, afgelopen jaar 4x inbraak, hoge verzekeringspremie en een energie kostenpost jaarlijks ver boven de € 20.000,-.
Iedereen, zeker onze gasten, zien dat de inrichting van ons clubhuis ver over de houdbaarheidsdatum is. Tot aan het sanitair toe. De gemeente Helmond kan ons de zo graag gewenste uitgebreide horecavergunning pas geven wanneer al deze problemen verholpen zijn. Maar zoals het er nu voor staat komen we door geen enkele keuring. Willen we het goed en blijvend aanpakken dan moet er snel gehandeld worden. Ook omdat de beraamde bouwkosten in snel tempo aan het stijgen zijn.

Is er nog hoop? Jazeker, net zoals Willem van de Westerlo en vele anderen zich hard gemaakt hebben om in een korte tijd de mooiste 9-holes stadsbaan van het land te realiseren met als kers op de taart het verkrijgen de A-Status, zo kunnen wij ook het fraaiste clubhuis met een A-Status neer zetten”. Daarna heeft commissielid Hank Hagelaar de 4 onderzochte scenario’s gepresenteerd.

Nieuwbouw paardenweide aan de Aarlerixtelseweg

Een totaal nieuw clubhuis op de paardenweide. Met daarnaast een de driving range. Daarvoor moet de grond van de huidige driving range met omliggende stukken verkocht worden voor de nodige financiering. Er moet eerst een bouwbestemming komen op de te verkopen grond. Dit is een lange termijn plan, kost een paar miljoen (maar levert ook een paar miljoen op) en het huidige clubgebouw moet toch tussentijds gerenoveerd worden. Maar wel een idee om dit met de gemeente te bespreken voor de verdere toekomst.

Nieuwbouw huidige locatie

Compleet nieuwe accommodatie met eigen identiteit en een efficiënte inrichting. Realisatie, procedures voor vergunningen enz. zorgen ervoor dat dit minstens 2 jaar gaat duren. Afgezien van de hoge kosten zal er veel overlast zijn door de bouw en het bivakkeren in een noodvoorziening.

Vernieuwbouw voorkant clubgebouw

Clubhuis, kleine restaurant, entree, caddiemasterruimte, hal en toiletgroepen plat gooien. Dit is ook het oudste gedeelte van ons gebouw. De rest laten staan. Voordeel dat het de helft goedkoper is dan de bovengenoemde nieuwbouw en de kans om er iets fraais van te maken. Maar de overlast blijft wel hetzelfde en er zijn dan beperktere mogelijkheden tot het creëren van iets nieuws.

Renovatie huidige locatie

Het casco van het clubhuis blijft behouden. Dus behoud van eigen identiteit. Het is snel in fases te realiseren. En binnen een half jaar zijn we klaar voor de toekomst. Het clubhuis wordt niet groter, tijdelijke overlast en een beperktere horeca in het ‘kleine restaurant’. We kunnen deze renovatie echter in de ‘winterse’ periode realiseren zonder al te veel hinder.

Onze voorkeur gaat uit naar de laatstgenoemde Renovatie

Een paar jaar geleden is er al een plan gemaakt voor deze renovatie. M+R interior architecture uit Eindhoven heeft toen al een opzet gemaakt. Wij hebben dit als uitgangspunt genomen en zijn met de architect Hans Marechal weer opnieuw rond de tafel gaan zitten. Met het inzicht en de behoeftes van nu is er een aangepast plan gecreëerd. De totale kosten zullen rond de € 500.000,- liggen. Voor clubhuis, hal, toiletgroepen, installaties, zonnepanelen, nieuwe veranda, een uitgebreid terras aan twee kanten van het gebouw, totaal nieuw interieur, nieuwe bar, keramische tegels binnen en buiten.

We zijn met  de gemeente Helmond en de overheid in gesprek voor subsidies i.v.m. duurzaam bouwen en energiezuinig renoveren. Naar verwachting een totale subsidie van € 100.000,-“. Daarna geeft onze penningmeester, Willem van Zantvoort, inzicht in de financiële consequenties.

“Er is onlangs een tweede gesprek geweest met onze huisbankier de Rabobank, tevens een van onze hoofdsponsoren. Er kan een lening aangegaan worden tot een bedrag van ruim € 500.000,- om de renovatie te financieren.  Er zal pas in 2021 voor het eerst afbetaald gaan worden. Dan is de schuld die nog openstaat bij de Enk afbetaald zijn en houden we dus op jaarbasis dezelfde lasten. Er is nog een eigen vermogen van een kleine 2 ton. Dat blijft in reserve voor eventueel mindere tijden. Kortom, er kan meer gefinancierd worden dan nodig is om de renovatie uit te voeren en de lasten zullen niet merkbaar stijgen. Er zal dan ook zeker geen noodzaak zijn om de contributie te verhogen. En er is dit jaar tot aan oktober toe een flinke stijging in het ledenaantal geweest, met nog twee maanden voor de boeg”.

Videoimpressie van het vernieuwde clubgebouw
Daarna werd er nog een mooie filmimpressie van het vernieuwde clubgebouw getoond en werden er zinvolle vragen gesteld en beantwoord. Het werd zoals altijd nog heel gezellig en laat in het nog steeds wel knusse clubgebouw.
Er zijn op het ogenblik veel enthousiaste leden die samen met de commissie ideeën aan het uitwerken zijn en hun diensten aanbieden. Iedereen die vindt of denkt een steentje te willen of kunnen bijdragen aan de realisatie van dit mooie plan wordt verzocht om dit aan ons te melden. We kunnen alle hulp en input gebruiken. Er is een speciaal e‑mailadres, clubhuis2018@hgc-overbrug.nl, aangemaakt om dit te doen. Wij leden zijn allemaal de Helmondse Golfclub en wij leden willen dit heel graag samen doen.
Wij horen graag van jullie! Wij kijken uit naar de algemene ledenvergadering waar we de plannen graag nogmaals willen voorleggen.

Vriendelijke groeten,
Namens de Commissie: Frank Raijmakers

Sfeerimpressie clubhuis Helmondse Golclub ‘Overbrug’ (klik afbeelding om te vergroten)
Sfeerimpressie PDF-boekje (klik afbeelding om PDF te downloaden)

Pin It on Pinterest