Eén jaar lid van de GolfAlliantie

door 4 maart 2019

Om in te spelen op ontwikkelingen in de golfsport is een aantal 9 holes clubs een GolfAlliantie met elkaar aangegaan. Leden van de aangesloten clubs kunnen gratis van elkaars banen gebruik maken; naast het bespelen van de 9 holes op de home-course kan men dus op nog 72 andere holes spelen.

De aangesloten golfclubs hebben zo hun eigen manieren om de GolfAlliantie onder de aandacht van de leden te krijgen. Men schrijft stukjes erover in de cluborganen of middels een poster van de GolfAlliantie in het clubhuis. Een golfclub heeft op hun website de weekagenda, met daarin opgenomen wedstrijden en groot onderhoud,  aangegeven dat  als de baan bezet is, je uit kunt wijken naar een van de clubs van de GolfAlliantie.

Afgelopen jaar hebben alle clubs samen in totaal 8391 bezoekers van de Golf Alliantie ontvangen. Dat is gemiddeld per dag bijna 23 bezoekers. Met zoveel belangstelling mag je wel zeggen dat het concept is aangeslagen en dat in een behoefte is voorzien. Van de Kurenpolder vertrokken meeste bezoekers nl. 1666 en van  de Old Course  met 360 bezoekers de minste. Van onze club Overbrug gingen 501 leden op stap. Dat is voor het eerste jaar niet slecht; de belangstelling lijkt groeiende.  Het meest gingen wij naar De Tongelreep en de Dorpswaard. Het minst – 3 bezoekers – gingen naar de Strijensche.

Wij ontvingen zelf 766 bezoekers. De meeste van de Dorpswaard en dan vooral in de eerste helft van het jaar. Dit heeft te maken met het feit dat de baan in de uiterwaarden van de Maas ligt en dat dan de waterstand hoger is. En het is nou eenmaal prettiger om de voeten tijdens het spelen droog te houden. Ook van de Tongelreep kregen wij veel bezoek. Alle aangesloten clubs houden op een spreadsheet bij wanneer en waarvandaan de bezoekers komen. Over het algemeen is het zo dat de dichtstbijzijnde clubs het meest worden bezocht.

Leden van onze club die gebruik maken van de GolfAlliantie zijn enthousiast over het spelen op de aangesloten banen. Je gaat met je flight een dagje uit. Dat begint al bij de reis ernaartoe, de gezellige ontvangst, het koffie drinken vooraf, het spelen op nieuwe banen, die als je er een paar keer bent geweest snel iets vertrouwds krijgen en de drankjes na afloop.

Wat mij betreft een zeer welkome aanvulling op het lidmaatschap van Overbrug.

De komende tijd zullen in de digitale nieuwsbrief en in de Evergreen beschrijvingen van bezoeken aan de afzonderlijke GolfAlliantie-banen worden opgenomen.

Kurenpolder Nieuwegein Kromme Rijn Dorpswaard Albatross Old Course Strijensche Overbrug Tongelreep
Kurenpolder 161 116 340 646 50 131 72 150 1.666
Nieuwegein 43 354 140 95 255 62 20 65 1.034
Kromme Rijn 27 639 230 99 270 85 62 66 1.478
Dorpswaard 133 153 133 196 59 72 309 242 1.297
Albatross 105 50 80 85 34 151 62 102 669
Old Course 5 116 101 66 18 12 21 21 360
Strijensche 131 98 105 66 391 67 35 60 953
Overbrug 19 38 53 139 41 12 3 196 501
Tongelreep 25 15 11 102 69 12 14 185 433
488 1270 953 1.168 1.555 759 530 766 902

Pin It on Pinterest

Share This