Het bestuur stelt zich voor…

door 23 mei 2019

Wilko van Weert, bestuurslid accommodaties

Naam:
Wilko van Weert
Leeftijd:
58 jaar
Partner:
Anja Van Weert-Vissers
Woonplaats:
Helmond
Kinderen:
Christ (32), Marjolein en Niels, tweeling ( 29 jaar)
Hobby’s:
golf, koken en motorrijden (Honda Dauville)
Werkzaam:
Security management bij Signefy (voorheen Philips Lighting)
(voorheen 30 jaar werkzaam op de automotive campus als facilitair manager)

Waarom golf

Tot 2012 heeft hij vooral getennist, maar daar was hij wel klaar mee. Via de ondernemersvereniging Groot Schoten kwam hij in aanraking met golfen. Hij mocht niet mee doen aan de wedstrijd, omdat hij niet in het bezit was van het GVB. Samen met de deurwaarder Johan Ras heeft hij toen les genomen op ’t Woold in Asten en daar ook het GVB gehaald. Hank Hagelaar heeft hen daarna overgehaald dichter bij huis te gaan golfen en toen is hij lid geworden van HGC ‘Overbrug’. Hij is in het verleden vanaf zijn achttiende jaar (bestuurs)lid geweest van diverse verenigingen. Toen hij deze activiteiten langzaam had afgebouwd, vroeg onze voorzitter Wim van de Westerlo of hij bestuurslid accommodaties zou willen worden. Als facilitair manager van de automotive campus had hij veel ervaring met accommodatiebeheer en ook de Horeca. Alleen het groenbeheer is een nieuw werkgebied voor hem.

Toekomst van onze club

Binnen het bestuur is hij verantwoordelijk voor zowel de golfcourse als het clubhuis en de horeca. Gelukkig wordt hij waar het gaat om het groenbeheer ondersteund door Willem van de Ven. Zij zoeken samen nog naar een derde persoon met groene vingers. Het onderhoud en beheer van het clubhuis doet hij samen met Hank Hagelaar, Frank Raymakers en Erwin de Koning. De verantwoordelijkheid voor de Horeca wordt nu nog breed gedeeld in het bestuur. Er is merkbaar veel ambitie binnen het bestuur. Hij heeft dan ook geen spijt dat hij ja heeft gezegd tegen deze bestuursfunctie. Het voelt goed en de ingeslagen weg is een goede. Hij heeft er dan ook veel vertrouwen in dat we niet alleen beschikken over een uitstekende accommodatie, maar ook over een gezellige en gezonde vereniging. Ook is hij positief over de samenwerking in de alliantie. Niet alleen ziet hij een toename van het gebruik van onze leden van de andere banen van de alliantie, maar ook van buiten onze club zien we een toename van het gebruik van onze baan.

Boodschap

Samen maken we onze club. Respecteer dan ook onze accommodatie. Daar hoort ook bij dat we de looplijnen van de baan aanhouden en niet dwars door de groenvoorzieningen heen lopen. Respecteer ook de andere materialen, zoals de zitmeubelen, met name op het terras en de kleedlokalen. Alles wat we bezitten is door de leden opgebracht. Laten we er dan ook zuinig op zijn.

Fons Jacobs

Pin It on Pinterest

Share This