Tien

door 23 mei 2019

Het bijna een jaar geleden dat we zijn gestart in ons vernieuwde clubhuis. We hebben hopelijk nog een aantal mooie zomermaanden te gaan. Inmiddels zijn Madeleine en Bob Boasson wat meer gewend aan onze clubcultuur én aan onze leden. En wat zeker zo belangrijk is: je merkt dat ook de leden gewend zijn geraakt aan Madeleine en Bob en niet te vergeten het uiterst behulpzame en vriendelijke personeel. Het verloop onder het personeel is minimaal en er wordt nog gewerkt aan uitbreiding hiervan. Katalina Prodanov en Marc Rademakers komen na 1 juni de gelederen versterken.

Maaltijden

De afgelopen maanden is er duidelijk sprake van een toegenomen aantal eters. Met name de mogelijkheid om je tijdens de Dodavo nog aan te melden voordat je met de 9 holes start, levert een toename van de gebruikers van de zogenaamde Dodavo- hap op.
De kaart wordt meer seizoen gebonden. Nu ligt het accent nog op asperges; na half juni wordt de kaart opnieuw samengesteld. Daarbij zal ook aandacht gegeven worden aan bijvoorbeeld (nieuwe) haring en verderop in het jaar aan wild. Bob en Madeleine zijn zich ervan bewust dat de kaart steeds aan veranderingen onderhevig moet zijn.

Caddiemasters

Bij afwezigheid van een caddiemaster, zeker in de zomermaanden na 17.30 uur, zullen vanuit het clubhuis de taken van de caddiemaster worden vervuld. Ook hier wordt zo nodig aandacht van de leden voor gevraagd.

Fons Jacobs

Pin It on Pinterest

Share This