Digitale Evergreen

door 12 augustus 2019

Het eerste half jaar proefdraaien zit er op. Gestart met een systeem van nieuwsbrieven en ook nog twee nummers van een gedrukte versie van de Evergreen. Ja, het zal even wennen zijn, maar de papieren versie komt niet meer in de brievenbus van onze leden.

In een gesprek met onze lay-out deskundige wordt duidelijk dat onze digitale nieuwsbrieven uitstekend worden bekeken. Natuurlijk hebben we geen vergelijkingsmateriaal met het verleden, want er is geen nulpuntmeting beschikbaar en we moeten het doen met een landelijk beeld van vergelijkbare nieuwsbrieven. Ik wil nog geen aantallen of percentages noemen, maar toch in vergelijking met het landelijke beeld scoren we aanmerkelijk hoger. Zowel het aanklikken van de nieuwsbrieven als het daadwerkelijk lezen scoren duidelijk boven gemiddeld. En dan noem ik tóch een getal: gemiddeld worden de nieuwsbrieven drie minuten en negen seconden gelezen; en dat is voorwaar goed te noemen.

Het is ONZE nieuwsbrief

Het blijkt dat we flexibeler zijn geworden, actueler en daardoor interessanter, maar de redactie kan dit niet alleen. Graag nodigen we alle leden uit om eens te kijken of er artikeltjes, lezenswaardig voor de leden, geleverd kunnen worden; of bijdragen voor de rubriek ‘wat ons verder ter ore kwam’. Neem de pen eens ter hand en laat dit aan de redactie weten. Stuur maar e-Mails naar: aam.jacobs@chello.nl.

“Ik kan niet zo goed schrijven” bestaat niet. Zo nodig past de redactie het wel aan. We proberen ook het netwerk van redacteuren wat uit te breiden. Inmiddels heeft Piet de Jager zich aangemeld voor de redactie en heeft Toon Geerts zich beschikbaar gesteld om af en toe eens wat te schrijven. Samen maken we er weer ONS clubblad van.

Laat van U horen…

Voorzitter Redactiecommissie Evergreen,
Fons Jacobs

Pin It on Pinterest

Share This