Van de voorzitter

door 23 september 2019

Herstel…

Gebrek aan regen en tóch de baan speelbaar houden. Langs deze weg maak ik dan ook graag van de gelegenheid gebruik onze greenkeepers te complimenteren met hun werk. De baan – en met name de fairways – is dit jaar redelijk hersteld; komende tijd krijgt een aantal plaatsen in de baan nog de nodige aandacht om verder te herstellen zodat dat we onder goede condities kunnen genieten van onze prachtige baan.

Ook herstel ten aanzien van het ledenaantal. Nadat we afgelopen jaar een terugval kenden van ongeveer 6%, zit de opgaande lijn er dit jaar duidelijk in. Het ledental is en blijft een erg belangrijk aandachtspunt voor de toekomst. Plezier voor onze leden en een betaalbare contributie zijn daarbij de uitgangspunten.

Accommodatie

Na de vele investeringen in de afgelopen jaren lopen er nog enkele trajecten om tot een verdere optimalisatie te komen:

  • uitbreiding met 110 lockers,
  • het bouwen van een veldschuur voor de opslag van materialen.
  • uitbreiding van de horeca-vergunning en
  • afronding van een grondruil, die bestemmingsplan-technisch moet worden ingepast.

Over al deze zaken lopen diverse trajecten met de gemeente Helmond. Eind augustus heeft het bestuur hierover eindelijk finale afspraken kunnen maken met de gemeente Helmond. Inmiddels zijn de vergunningen hiervoor ingediend en hopen we eind van dit jaar dit vergunning technisch rond te hebben.

Wedstrijden

Tot mijn genoegen heb ik mogen constateren dat de wedstrijden over het algemeen goed bezocht worden. Het golfseizoen loopt echter langzaam ten einde. De laatste punten voor de ‘Golfer en Golfster van het jaar’ worden verdeeld, het blijft een spannende strijd!
De finalewedstrijden van de Matchplay kampioenschappen zijn gespeeld; een spannende competitie met de nodige verrassingen, zoals we van Matchplay gewend zijn. Winnaars, van harte gefeliciteerd met deze prestatie!
Komende zondag wordt het Helmond Open gespeeld. Wie o wie gaat er met de prijzen vandoor en wie wordt de winnaar van het derde Helmond Open?
Ook vindt de apotheose plaats van de eerste Mixed Maychplay kampioenschappen. Succes allen zondag 6 oktober as.
Dank aan alle organisatoren voor het organiseren van al deze prachtige wedstrijden.

Tenslotte

Ik wens u een mooie najaar toe en hoop u vaak op onze mooie stadsparkbaan te ontmoeten.

Uw voorzitter,
Wim van de Westerlo

Pin It on Pinterest

Share This