Tien

door 3 november 2019

Het jaar loopt teneinde. Een mooi moment om even achterom te kijken. 2019 is het eerste volle jaar dat het echtpaar Madeleine en Bob ons clubhuis beheren. Tegenover mij zit een tevreden uitbaters-duo. Na een wat stroef begin kijken zij nu terug op een plezierige werkomgeving, een betere verstandhouding met de leden en een goed werkend pasjessysteem. Al met al is het werken relaxt geworden en is de sfeer binnen het clubhuis over het algemeen positief.

Het nieuwe seizoen komt er aan

Madeleine is al begonnen met na te denken over hoe het volgend jaar nog beter kan. Natuurlijk functioneert nog niet alles optimaal en zijn er verbeteringen mogelijk. Zo zou het mogelijk moeten zijn in de drukke kwartiertjes, bijvoorbeeld wanneer iedereen tegelijkertijd koffie wil hebben, naar een andere werkwijze te zoeken. Voor die enkele kwartiertjes een dubbele bezetting na te streven is erg kostbaar en ook niet nodig. Op donderdagochtend zou bijvoorbeeld een koffiebuffetje kunnen worden ingericht met een stukje ‘zelfbediening’. Maar boven alles, zegt Madeleine, zullen er meer goede ideeën zijn, waarmee sommige leden rondlopen. Het is haar dan ook wat waard hierover met de leden in discussie te gaan. Dus heb je een (goed) idee, meld je dan de komende maanden bij Madeleine of Bob.

Personeel

Hoewel je graag ziet dat het personeel lang in dienst blijft, is het niet altijd mogelijk studie en werk te combineren. Mede daardoor hebben we afscheid moeten nemen van Max en Noëlle. De nieuwe jongelui, die ook flexibel kunnen worden ingezet, zijn ook nu weer allen studerend. Meike Leclerq, Janne van Duppen, Nena de Vries en Gijs Mooren komen de gelederen versterken en zullen het komende seizoen vaker te zien zijn.

Help TIEN de winter door

Zoals gebruikelijk blijft vanaf 1 november as. in het winterseizoen het clubhuis op maandag gesloten. In bijgaande advertentie kan je lezen dat ons prachtige clubhuis ook kan worden gebruikt voor andere doeleinden. De eerste Kerstborrel is inmiddels geboekt. Madeleine vindt het jammer als we onze zeer aantrekkelijke locatie niet meer zouden benutten. Hier liggen zeker groeimogelijkheden.

De redactie

Pin It on Pinterest

Share This