Van de voorzitter

door 24 december 2019

In de laatste Algemene Ledenvergadering is het nieuwe beleidsplan ´Blik Vooruit 2019-2024´ gepresenteerd. Het uitgangspunt is dat wij als HGC Overbrug een echte ‘verenigingsbaan’ wensen te blijven. Tradities moeten in ere blijven, maar dit kan alleen wanneer we ons blijven ontwikkelen.

Nadat we in 2018 een terugval kenden van ongeveer 6% in het ledenaantal, hebben we dit jaar een kleine opgaande lijn mogen constateren. Het ledenaantal is en blijft een zeer belangrijk aandachtspunt. Plezier voor onze leden en een betaalbare contributie zijn pijlers waar we ons ook in de toekomst op blijven richten. In de komende ALV zal het ledenaantal in relatie tot de contributie aan de orde komen.

Wedstrijden

Tot mijn genoegen heb ik mogen constateren dat de wedstijden het afgelopen seizoen over het algemeen goed zijn bezocht. Felicitaties aan alle winnaars van de diverse wedstrijden en competities. Nu het golfseizoen ten einde is, maak ik tijdens de Nieuwjaarsreceptie graag de ‘Golfer en Golfster van het jaar’ bekend.

Ook ‘Helmond Open’ was dit jaar goed bezocht en erg gezellig.

Dank aan alle organisatoren voor het organiseren van al deze prachtige wedstrijden.

GolfPro

Begin december 2018 gaf Sandy van Griensven aan per 1 april 2019 te stoppen als golfprofessional van HGC Overbrug. Zoals u al heeft kunnen lezen in de afgelopen nieuwsbrieven zijn we erin geslaagd om in de opvolging van Sandy te voorzien. Op 1 april jl. zijn de Golfpro’s Arthur Kleeven en Antoine Blok aan de slag gegaan. Het doet me deugd dat ik positieve reacties mag ontvangen van leden die daar golflessen genieten.

Evergreen

Ook de Evergreen heeft een metamorfose ondergaan. Van analoog naar digitaal. Door de lezers wordt het als zeer positief ervaren om verslagen van wedstrijden en andere gebeurtenissen direct via de digitale weg te mogen vernemen. Dank aan de redactiecommissie.

2020

De doelstellingen genoemd in het beleidsplan ´Blik Vooruit` zullen tijdens de ALV dd 27 januari 2020 geëvalueerd worden. Er staan ons de komende jaren een aantal uitdagingen te wachten. Met name het op peil houden van ons ledenaantal is voor het bestuur een punt van zorg. Dit heeft dan ook onze bijzondere aandacht.

Accommodatie

Na de vele investeringen in de afgelopen jaren lopen er nog enkele trajecten om tot een verdere optimalisatie te komen:

  • Uitbreiding met 110 lockers;
  • Het bouwen van een veldschuur voor de opslag van materialen;
  • Uitbreiding van de horeca-vergunning;
  • Afronding van een grondruil, die bestemmingsplan-technisch moet worden ingepast.

Over al deze zaken lopen diverse trajecten met de gemeente Helmond. Eind augustus heeft het bestuur hierover eindelijk finale afspraken kunnen maken. Enige vertraging is ontstaan als gevolg van de welbekende stikstofproblematiek. Inmiddels zijn de vergunningen ingediend. We hopen een en ander begin 2020 vergunning-technisch rond te hebben.

Wedstrijden 2020

Naar aanleiding van het beleidsplan “Blik Vooruit”, vastgesteld in de ALV dd 28 januari 2019, heeft het bestuur een tijdelijke commissie “Blik Vooruit – golfwedstrijden” in het leven geroepen. De opdracht die het bestuur heeft meegegeven aan deze commissie is het aanbrengen van vernieuwing in de huidige wedstrijdkalender waarbij er een juiste balans bestaat tussen recreatief en competitief golf. U bent deze week geïnformeerd over de nieuwe opzet van de wedstrijden. 

Tenslotte

Zoals reeds aangekondigd, vindt op maandag 27 januari 2020 de Algemene Ledenvergadering. Ik hoop u in grote getalen te mogen begroeten. Ik wens u veel speelplezier tijdens de wintermaanden en ontvang u graag op onze traditionele en gezellige nieuwjaarsbijeenkomst op zondagmiddag 5 januari aanstaande.

Rest mij u, mede namens het bestuur, fijne feestdagen en een gelukkig en voorspoedig 2020 toe te wensen!

 

Uw voorzitter,
Wim van de Westerlo

Pin It on Pinterest

Share This