Winterklaar

door 23 december 2019

Het jaar loopt ten einde en werkzaamheden die ons goed de winter door moeten helpen zijn uitgevoerd. Voor de hoofd-watergangen (hole 3 onder de weg door achter hole 2 en 7 naar watergang langs kanaal) hebben we te maken met de schouw van Waterschap Aa en Maas. Hier moeten alle watergangen en duikers elk jaar worden geschoond en zijn we verplicht als grondeigenaar te zorgen voor schone watergangen.

Verder schonen we met de maaikorf langs hole 5 (Schevelingepad) om de drainage-buizen goed vrij te maken voor een goede afvoer. Bij de vijver bij het clubhuis hebben we niet alleen met drainbuizen van de tees van 8 maar ook van de hemelwater-afvoer van het clubhuis te maken. Heel even kwam bij mij de vraag op: kunnen we dat afval wel goed afvoeren zonder dat we voor erg hoge kosten komen te staan. Het nieuws staat er bol van: stikstof depositie, PFAS per- en polyfluoralkyl-stoffen. Omdat wij alleen vegetatie afvoeren en niet baggeren hebben we daar gelukkig niet mee van doen.

Beluchten

Het zal u niet ontgaan zijn. De greens, tees en voorgreens zijn belucht met de vertidrain met 12mm vaste pennen tot op zo’n 25 cm diep. Hierdoor krijgen we niet alleen goed de lucht in de bodem maar zorgen we ook voor een goede waterafvoer wat er voor moet zorgen dat de greens in de winter goed bespeelbaar blijven en schimmels minder invloed hebben. De fairways zijn geprikt met 22mm vaste pennen tot op een diepte van 30 cm. De truc met deze machine is dat de pen rechtstandig de bodem ingaat, in de grond wrikt en weer rechtstandig uit de bodem komt, hierdoor is er minder schade aan het oppervlak maar de bodem is wel gebroken. Ook hier een goede waterafvoer, lucht en ruimte voor beworteling van het gras; dus geen verdichting. Water kan goed de grond in en hopelijk krijgen we er nog goed de vorst over zodat de bodem ook nog goed kan kapotvriezen.

Blad ruimen

De komende tijd zal ook meer en meer in het teken staan van het bladvrij houden van fairways en greens. Blad wat blijft liggen zorgt ook voor de nodige schimmelontwikkeling.
Omdat wij in de baan veel eiken en beuken hebben zal het ook nog wel even duren voordat de bomen zich helemaal hebben ontdaan van het blad. Vorst helpt daar wel een handje bij. En u begrijpt, we kunnen ze niet één voor één opvangen.

Herbert van Hout

Pin It on Pinterest

Share This