Nieuwjaarsreceptie HGC ‘Overbrug’

door 8 januari 2020

​Een kleine honderd leden waren aanwezig op de Nieuwjaarsreceptie van onze golfclub. Bij binnenkomst werd je opgewacht door het voltallige bestuur dat je het beste voor 2020 wenste. Daarna kon je je mengen in de gezellige drukte. Eens te meer bleek weer dat ons clubrestaurant uitermate geschikt is voor dit soort festiviteiten. Traditioneel op deze receptie is de speech van onze voorzitter, Wim van de Westerlo. Vaste onderdelen van die speech zijn een terugblik over het afgelopen jaar, de bekendmaking van de golfster en golfer van 2019 en het vooruitkijken naar wat te gebeuren staat in 2020.
Voor hun werk in 2019 werden alle vrijwilligers, de nieuwe golfpro’s, de greenkeepers, Simol en de Businessleden en sponsoren hartelijk bedankt. Apart aandacht werd gegeven aan de introductie van een nieuwe spelvorm, de Mixed Matchplay Competitie voor dames en heren over 9 holes in twee categorieën. De dames spelen van rood en de heren van geel. Veel heren verloren van de dames in de poules en in de finalewedstrijden. De heren hadden dan veelal het excuus dat als je eenmaal een punt achterstaat je dat, gezien de lengte van de wedstrijd, niet meer kunt inlopen. Voor de laatste twee holes is dat duidelijk, maar er waren nog zeven holes aan vooraf gegaan.

De golfster en golfer van 2019

Via een tamelijk ingewikkelde systematiek wordt dit berekend. Deze regeling (iemand van de wedstrijdcommissie wist dat die op de site staat alleen kon hij niet aangeven waar) is als volgt terug te vinden: log in bij Overbrug, ga naar commissies, vervolgens naar wedstrijdcommissie en naar wedstrijdreglementen en tenslotte naar golfer van het jaar. Daar staat precies uitgelegd hoe de eindberekening wordt opgemaakt.
Bij de dames werd Charlotte Beekvelt de winnaar. Dat is een knappe prestatie temeer omdat zij haar handicap in een jaar van ongeveer 28 naar circa 14 heeft teruggebracht. En dan tóch blijven winnen. Therris van de Westerlo werd tweede en Klaartje Majoor derde. Bij de mannen werd Wim van de Westerlo eerste, tweede Fred Berkers en derde Walter van de Wassenberg. Proficiat en applaus voor allen.

Charlotte Beekvelt en Wim van de Westerlo.
Clubleden luisteren naar de Nieuwjaarsspeech van de voorzitter.

Doelstellingen voor 2020

Voor 2020 wil het bestuur er alles aan doen om het ledental op peil te houden en roept dan ook alle leden op om als ambassadeur voor de club op te treden. En dus waar mogelijk wervend te zijn. Verder wil het bestuur 110 meer lockers realiseren, een veldschuur voor opslag bouwen, de horeca-vergunning uitbreiden en de afronding van de grondruil bij hole 7 definitief regelen. Ambities genoeg dus.

Al met al was het een plezierige en sfeervolle bijeenkomst, die iedereen het gevoel gaf dat 2020 een goed golfjaar voor HGC ‘Overbrug’ zal worden. Maak er samen wat moois van!

Redactiecommissie Evergreen

Pin It on Pinterest

Share This