Golfalliantie – Samen sterker

door 1 februari 2020

HGC ‘Overbrug’ is nu al weer twee jaar lid van de GolfAlliantie. Tijd om eens te gaan praten met onze voorzitter Wim van de Westerlo over het begin van onze deelname, enkele cijfers en over mogelijke ontwikkelingen binnen de Alliantie.

Bij monde van ons lid Huub Bozon werd het bestuur in 2014 attent gemaakt op een in ontwikkeling zijnde GolfAlliantie tussen een aantal 9-holes banen met een A-status. Desgevraagd vertelde hij mij dat er in onze directe golfomgeving samenwerkings-initiatieven tussen golfclubs waren om elkaars leden voordeligere green fees aan te bieden. Voor de leden van HGC ‘Overbrug’ zou deelname aan een samenwerkings-verband ook uitbreiding van hun speelmogelijkheden betekenen en daardoor het lidmaatschap van HGC ‘Overbrug’ aantrekkelijker maken.

Ons bestuur is op deze suggestie ingegaan en heeft contact gezocht met de initiatief-nemers van de GolfAlliantie. Hierin werd duidelijk gemaakt dat deze alliantie een samenwerkingsverband is van vergelijkbare en gelijkwaardige banen. Omdat onze club op dat moment bezig was met een uitbreiding en een renovatie van haar baan, kon toen niet aan die eisen worden voldaan. Na oplevering van onze totaal vernieuwde baan in 2016 konden wij dat wel. Bestuursleden van de aangesloten banen zijn toen op uitnodiging van ons bestuur komen golfen en zij keurden de baan goed als potentiële GolfAlliantiebaan. In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van november 2017 werd een bestuursvoorstel tot deelname aan de GolfAlliantie door de leden goedgekeurd. Jaarlijks zou, na evaluatie van de deelname, in de ALV een besluit tot verlenging worden voorgelegd aan de leden.

Aantal deelnemers

De cijfers van deelname aan de GolfAlliantie verschillen ieder jaar. In 2016 waren er 7.192 bezoekers over en weer, in 2017 waren dat er 6.446, 2018 was tot dusver het drukste met 8.391 en in 2019 liep het aantal bezoekers terug naar 7.176. Het gemiddeld aantal bezoekers in 2018 was 932 en in 2019 was dat 797. Een daling van ongeveer 10%.

HGC ‘Overbrug kreeg in 2018 766 bezoekers en in 2019 waren dit er 501. In 2018 maakten 490 leden van onze club gebruik van andere banen en in 2019 was dit aantal 396. Opmerkelijk is dat onder onze leden die gebruik maken van de Alliantiebanen niet de bovengenoemde aanbrenger zit; hij is nog te druk met zijn werk, zijn verplichtingen als opa en zijn eigen golfagenda.

Voor de verschillen in bezoekersaantallen is geen directe verklaring. De verschuiving van het aantal bezoekers is ook bij andere Alliantiebanen te zien. Bestuursleden van alle aangesloten banen komen jaarlijks bijeen om alle lopende zaken te bespreken. Daarbij is weleens besproken om ook samen te werken op andere terreinen, bijvoorbeeld inkoop en/of onderhoud, maar dat stuitte op allerlei praktische bezwaren, zoals afstanden.

Reistijd

Van de bezoekers op onze baan komen de meeste van de Dorpswaard en van De Tongelreep. Onze leden gaan vooral naar De Tongelreep, daarna naar de Dorpswaard en ook naar Nieuwegein en De Albatros. Men bezoekt over het algemeen de dichtstbijzijnde banen. Leden van ons bestuur gaan regelmatig spelen bij een van de aangesloten banen. Zij zijn erg tevreden met deze speelmogelijkheden, horen alleen maar positieve geluiden en vinden het lidmaatschap van de GolfAlliantie een verrijking van ons clublidmaatschap.
Voor de toekomst ziet onze voorzitter mogelijkheden tot verdere uitbreiding van het aantal aangesloten banen. Mede op zijn initiatief is hierover reeds overleg gestart.

Op de algemene ledenvergadering van 27 januari jl. werd besloten om ook voor 2020 lid te blijven van de GolfAlliantie.

Piet de Jager

Pin It on Pinterest

Share This