Het begin

door 20 februari 2020

Op de algemene ledenvergadering van de Helmondse Mixed Hockey Club, september 1988, kwam de oprichting van een golfclub in Helmond ter sprake. Dat kwam mede voort uit het feit dat HMHC te kampen had met een behoorlijke terugloop van het aantal leden. Om de velden goed bezet te houden zou zo’n golfclub mogelijkheden bieden.

Er werd een commissie van 10 personen samengesteld die de voorbereiding van een golfvereniging ter hand zou gaan nemen. Zij vormden tevens het bestuur i.o. waarvan Nol van der Heijden voorzitter a.i. werd. Deze commissie is hard aan het werk gegaan om een golfvereniging op te richten. Men wilde van start gaan met negen par-3 holes, een driving-range, een oefenbunker en een putting-green. Dit alles moest verspreid worden opgenomen op het complex van HMHC. Ook wenste men een eigen clublokaal.
Ongeveer een jaar later, juni 1989, konden de leden gaan golfen op een 9-holes baan volgens onderstaand baanschema.
Er werd over de hockeyvelden heen gespeeld; de greens lagen buiten die hockeyvelden. In de weekends kon er niet of nauwelijks worden gespeeld in verband met de hockeywedstrijden.
Een half jaar later, januari 1990, werd de Helmondse Golfclub “Overbrug” officieel als Geassocieerd Lid van de Nederlandse Golf Federatie erkend. Er waren 280 leden met nog een wachtlijst van 160 personen. De leden moesten naast het inschrijfgeld van 50 gulden, 250 gulden per jaar contributie betalen en Fl. 32,50 aan de NGF.
Aan de leden van de kersverse golfclub werd door de voorzitter a.i. in het eerste nummer van het clubblad gevraagd om medewerking bij de opbouw van de club in al haar facetten. Opdat ieder lid na enige tijd met gepaste trots zou kunnen zeggen: “Ik ben lid van de Helmondse”. Dit laatste met een knipoog naar John F. Kennedy’s uitspraak: “Ich bin ein Berliner”.
Opvallend was ook dat de club in de eerste jaren sprak van de groundsman in plaats van de greenkeeper. In de loop van het eerste jaar werd een nieuwe bestuursvoorzitter, Jan Romme, benoemd. De officiële opening werd gevierd op 16 juni 1990 met een aantal openingswedstrijden, een receptie van het bestuur voor leden en genodigden, de opening door de burgemeester, een Helmondse Golfballonvaart en een groots avondfeest met uitgebreid buffet. Gedurende de receptie verzorgde de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia de muzikale omlijsting.
Vanaf de start van de club werden er golfwedstrijden georganiseerd, die nu na 30 jaar nog gespeeld worden, zoals Strokeplay- en Matchplay-wedstrijden, maandbeker-, vlaggetjes-, Dodavo-, damesdag- en herendagwedstrijden en natuurlijk de wedstrijd om de presidentstrofee. Het clubhuiswas klein, enigszins apart ingericht, maar vooral gezellig. Na afloop van het spel was het er goed toeven.
Met ingang van januari 1991 verschijnt het clubblad in een nieuw jasje, met een verbeterde lay-out en met een eigen naam: Evergreen.
Doordat de hockeyvereniging HMHC geen gebruik meer maakte van een aantal velden en door de aanschaf van de grond van de familie Coppens, mede mogelijk gemaakt door Bavaria, kon in 1992 een forse verbetering van de speelmogelijkheden worden gerealiseerd. Vanaf mei 1992 heeft de club 9 holes en een driving-range volgens onderstaande lay-out.
Voor de juiste oriëntatie:
De onderste horizontale lijn, waaraan hole 9 ligt, loopt parallel aan de Aarle-Rixtelseweg, grenzend aan de green van hole 7 is nog een deel van het kunstgras hockeyveld te zien en de tee van hole 9 ligt naast de tuin van de familie Kolfschoten.
De leden kunnen nu altijd spelen en zijn niet meer afhankelijk van de hockeywedstrijden. Een forse vooruitgang. Het bestuur blijft zich overigens al die jaren inzetten voor het realiseren van een volwaardige 9- of 18-holes baan. Het is steeds in overleg met gemeente, provincie en baanarchitect. In maart 1994, het eerste lustrumjaar, wordt het ontwerp van de nieuwe baan gepresenteerd in de Evergreen. Opvallend daarbij is dat toen al werd uitgegaan van aankoop van de zogeheten maïsakker. Nu weten wij dat deze aankoop pas 20 jaar later werd gerealiseerd. De visie was er toen al wel!

Wordt vervolgd.

Piet de Jager

30 jaar Helmondse Golfclub Overbrug.

Afgelopen jaar 2019 bestond onze golfclub dertig jaar. Dat lustrum is al gevierd. De redactie van de Evergreen vindt het een goed idee om in een paar artikelen en met hink-stap-sprongen door deze dertig jaar te lopen om te laten zien waar wij vandaan komen en welke weg is afgelegd om tot de huidige situatie te komen.

Aan de hand van gesprekken met zeer actieve leden van het eerste uur, Wim Martens en Hein Ottenheijm, oude geschriften, foto’s en oude clubladen wordt de geschiedenis opgehaald. Piet de Jager draagt zorg voor de teksten.

De eerste aflevering staat in deze digitale versie van Evergreen. Het is de bedoeling dat er in totaal zes afleveringen in blokken van vijf jaar worden gepubliceerd.

Redactie Evergreen

Sponsoren website Evergreen:

  • GW Leidingtechniek
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormaker
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This