Het vervangen van de duikers op de Overbrug

door 27 februari 2020

De droge zomers van 2018 en 2019 hebben laten zien dat de droogteaanpak in Nederland goed is, maar dat er voor dit soort extreme situaties wel een schepje bovenop moet. Bij de ruimtelijke inrichting van Nederland moet meer rekening worden gehouden met de beschikbaarheid van zoet water.
In het waterbeheerplan 2016-2021 is opgenomen dat in de planperiode wordt toegewerkt naar een robuust en klimaatbestendig watersysteem. In dat kader dienen krappe duikers te worden vervangen. Het Waterschap is verantwoordelijk voor het toezicht én het onderhoud van de waterloop en voor de doorstroming door de duikers. Grondeigenaren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud aan de hoofdwatergangen of A-wateren. Het Waterschap controleert of het onderhoud goed is uitgevoerd.

De schouw

Het Waterschap is begonnen met het aanpassen van de duikers. Daar waar het mogelijk is worden duikers verwijderd of vervangen door een duiker met grotere diameter (50 centimeter). Duikers die niet meer nodig zijn leveren alleen een obstakel voor de waterhuishoudkundige situatie. Tevens worden de duikers iets hoger teruggeplaatst om meer invloed te kunnen hebben op de waterstanden en grondwaterpeil.

De duikers bij het Verliefd Laantje en op de Overbrug richting de tee van hole 1 zijn vervangen. De duiker die bij het bruggetje achter hole 7 ligt laat men ongemoeid. Dit omdat na wat proefsleuven is gebleken dat de hoeveelheid leidingen (riool, elektriciteit e.d.) het verleggen voor een dusdanige kostenpost en overlast gaat zorgen dat gekozen wordt om deze buis wat intensiever te gaan controleren op vrije doorstroming.
Het Waterschap draagt de kosten voor de vervanging.

Herbert van Hout
Hoofd-greenkeeper

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This