Redactioneel

door 24 februari 2020

Wedstrijden in 2020

We staan aan het begin van weer een nieuw golfseizoen. De wedstrijdcommissie heeft een aantal voorstellen gedaan om een heel attractief wedstrijdprogramma op te stellen. Het is een aantrekkelijke mix geworden van wedstrijden voor zowel de meer geoefende spelers als de recreanten. Door een aantal negen holes gezelligheid- wedstrijden toe te voegen is er ook meer ruimte om in de weekenden recreatief te spelen. Kortom, er is volop gelegenheid om in te schrijven voor de diverse evenementen.

Zelfwerkzaamheid

Tijdens de jaarvergadering is door het bestuur nog eens toegelicht dat de club er belang bij heeft ons in te spannen nieuwe leden aan te trekken. De voorspelde groei om tot een sluitende exploitatie te komen is weliswaar gehaald, maar het aantal leden dat ons, door overlijden of anderszins, heeft verlaten is vrijwel even groot. We zullen dit jaar ook nog eens kritisch moeten kijken naar onze inkomsten en uitgaven. Voor het eerst is ook het woordje zelfwerkzaamheid gevallen. Willen we verdere contributieverhogingen in de toekomst voorkomen dan zullen we als leden moeten kijken wat we zelf kunnen doen, zoals onderhoud van de baan, bunkers, ballen rapen op de driving-range enz. Dit alles zonder verlies van kwaliteit aan de accommodatie. Daarmee hoopt het bestuur te bereiken dat de structurele verhoging van de contributie met €50 tot deze ene keer beperkt kan blijven. Overigens wist u dat wij ook belang hebben bij een hogere omzet in het clubhuis?

Wij wensen al onze leden een prachtig golf seizoen, veel mooie wedstrijden, sportief genoegen en een plezierig verblijf in ons clubhuis. Laten we onze naam eer aandoen als een gezellige club, met de mooiste stadsgolfbaan van Nederland. Maar laten we ook als leden onze verantwoordelijkheid nemen en meedenken hoe in de toekomst tot een sluitende exploitatie kan worden gekomen.

Fons Jacobs,
Voorzitter redactiecommissie Evergreen.

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This