Van visie naar realisatie

door 31 maart 2020

In ‘HET BEGIN’ hebben wij gezien dat het bestuur a.i. van een op te richten Helmondse golfvereniging er in minder dan een jaar in slaagde dit te realiseren en eveneens een 9-holes baan wist te regelen voor haar leden. In de weekenden kon er in verband met hockeywedstrijden slechts beperkt worden gespeeld. Ongeveer drie jaar later kreeg HGC ‘Overbrug’ 9 vaste holes en was niet meer afhankelijk van al dan niet te spelen hockeywedstrijden.
Dat was een grote vooruitgang. Maar het bestuur wilde meer. Een volwaardige 9 holes baan met een NGF-status. Plannen daartoe worden voorbereid en in maart 1994 wordt het plan gepubliceerd in de Evergreen. Het zag er ambitieus uit. Een totaal vernieuwde baan op een vergroot en aangepast terrein en met twee par-5 holes. In grote lijnen komt het overeen met de huidige baan, zonder grote vijver bij hole zes, hole 1 en 2 daar waar nu 3 en 4 liggen en de green van hole 5 aan de Aarle-Rixtelseweg. Om dit te kunnen realiseren moesten allerlei vergunningen van gemeente, provincie en milieuorganisaties worden verkregen. Maar er moest ook grond worden aangekocht: de zogeheten maïsakker. Dat ging niet door omdat de eigenaar van de grond uiteindelijk niet wilde verkopen.

Een nieuw baanplan

Het bestuur ging onverwijld door met het maken van nieuwe alternatieven.
Uit de fore-words van de voorzitter, gepubliceerd in de Evergreens, vanaf juli 1995 met een nieuwe omslag, (foto) is een groot deel van deze voortgang terug te lezen. Een wijziging van het bestemmingsplan was noodzakelijk om voldoende ruimte voor de baan te creëren. Je krijgt dan snel te maken met milieugroeperingen die zich hard maken voor het behoud van de natuur. De door hen ingediende bezwaarschriften, hoorzittingen, bedenkingen, afwijzingen en adviezen overziende, waande onze voorzitter zich af en toe een milieucrimineel die bezig was het mooiste natuurgebied van Nederland te vernietigen.
Als compensatie voor het verlies van de natuur en van het bos op hole 3 en 4 (zie foto) deed HGC ‘Overbrug’ het aanbod om een permanente groenstrook op de grens tussen Helmond en Aarle-Rixtel aan te leggen en verder te onderhouden. Allerlei inheemse boomsoorten zouden er worden gepland, naast biotopen voor kikkers, padden en salamanders.

Op het baanschema is bedoeld gebied zichtbaar naast hole 3 (thans hole 5) en doorlopend tot aan de Aarle-Rixtelseweg. In maart 1996 verkreeg HGC ‘Overbrug’ toestemming van de Raad van State om de nieuwe baan aan te gaan leggen.

Het baanplan zag er zo uit.

Tijdelijke verhuizing

De ledenvergaderingen van 1 mei en 4 juli 1996 hebben hun goedkeuring gegeven aan het financiële plaatje en hebben het bestuur gemachtigd om met de aanleg van de nieuwe baan te beginnen. Op 8 juli 1996 werden de eerste bomen gerooid en werd begonnen met het graafwerk voor de nieuwe baan. Op dat moment werd de baan gesloten.
Leden van HGC ‘Overbrug’ konden vanaf juli1996 van maandag tot en met vrijdag gratis gaan spelen op ´Meyl op Seven´, een kleine 9-holes par-3 baan gelegen bij een voormalig genoemd Pannenkoekrestaurant in Sevenum dat later Hofstee de Turfhoeve ging heten. De dames- en de heren-dag werden daar ook georganiseerd.
Als ze daar kwamen stonden de koffiekannen al klaar. De heren noemden de plaats van de baan smalend Schin op Geul, een kerkdorp van Valkenburg in het diepe zuiden van Limburg.
Ook kon men tegen gereduceerd tarief gaan spelen bij Crossmoor in Weert.
Om de band met de leden open te houden werd er in het clubhuis van HGC ‘Overbrug’ op de vrijdagen vanaf 17.00 uur een borrel georganiseerd. Zoals bekend werd en wordt die borrel nog steeds gehouden en er zijn leden die er vanaf de start bij zijn geweest.
De bouw van de nieuwe baan verliep voorspoedig en al in oktober 1996 werd het gras van de fairways en van de greens ingezaaid. De driving range ging vanaf november 1996 open en in maart/april 1997 werd de beplanting op de baan aangebracht.
In verband met de nieuwe baan werden potentiële golfers benaderd om lid te worden. De nieuwe contributie bedroeg Hfl. 1.020,= per jaar; dat was Hfl. 320,= en er moest een eenmalig entreegeld van Hfl. 1.500,= worden betaald.
De ledenvergadering had in februari het maximum aantal leden vastgesteld op 400; voor aanmeldingen boven dat aantal werd een wachtlijst ingesteld.

De eerste wedstrijd

Op 26 juli 1997 werd de eerste officiële wedstrijd op de nieuwe baan onder de naam ‘d’n Ouvertuur´ gespeeld. Er waren veel deelnemers. Bij hole 1 zorgde een echte starter voor een goed begin van de wedstrijd. Het was druk bij de eerste afslag, waarbij je meteen over een grote vijver moest slaan. Met publiek erbij wordt de druk op de spelers groter en veel balletjes vielen dan ook in het water. Onder luid gelach natuurlijk. In het wedstrijdverslag voor de Evergreen schrijft een van de deelnemers over een zeer geslaagde kennismaking met de nieuwe baan, waarbij ook het gevoel naar boven kwam, na wat omzwervingen, weer thuis te zijn op de vertrouwde locatie.
In oktober 1997 kreeg HGC ‘Overbrug’ toestemming voor het afnemen van theorie- en praktijkexamens op de nieuwe baan.
Jan Romme, voorzitter vanaf 1990, werd in december 1997 opgevolgd door Hans Verstappen. Het is aan Jan Romme en zijn bestuur te danken dat er in Helmond in ongeveer 8 jaar tijd een volwaardige golfclub met een eigen baan is ontstaan. Dit ondanks de tegenwerking van diverse personen en instanties. Maar zij lieten zich niet ontmoedigen en bleven, soms tegen beter weten in, doorgaan met het realiseren van hun ideaal: de Helmondse Golfclub ‘Overbrug’. Zij werden daarbij gesteund door alle leden van HGC ‘Overbrug’, die behalve trouw aan de club, ook onbegrensd vertrouwen in het bestuur en haar voorzitter bleven houden. En dat geeft ook kracht om door te gaan.
In zijn afscheidsspeech benadrukt Jan Romme dat hij het nooit alleen had kunnen doen en dat hij iedereen van harte bedankt voor de bijdrage aan het tot stand komen van deze mooie golfbaan. Tevens geeft hij daarbij aan dat de club nog vele wensen heeft.

Daarover zullen wij het de volgende keer hebben.

Wordt vervolgd,
Piet de Jager

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This