Natuur in de baan

door 9 april 2020

Vanaf 16 maart 2020 is onze golfbaan met onmiddellijke ingang gesloten, dit vanwege het Coronavirus. Een aantal actieve golfers heeft op de valreep iets speciaals waargenomen, namelijk het plaatsen van broedkorven voor de wilde eend – Anas Platyrhynchos, Canard Colvert, resp. Stockente – waarop in het jachtseizoen ook wordt gejaagd. De broedkorven zijn geplaatst in de waterpartij tussen hole 3 en 4 en de waterpartij bij de afslagplaats geel van hole 5. De broedkorven zijn geplaatst door de Wildbeheereenheid de Helm (WBE) in overleg tussen de Waterbeheerder, Wim van de Westerlo en onze baancommissaris, Wilco van Weert.
Eind juni, begin juli 2020 worden de broedkorven weer weggehaald. De Waterbeheerder schoont jaarlijks op machinale wijze de oevers van de watergangen en de sloten. De opzet is het verbeteren van het broedresultaat van de wilde eend. Af en toe wordt de broedkorf ingenomen door een waterhoentje of een steenuil. De wilde eend heeft een broedsel van gemiddeld 7 tot 8 eieren, maar heeft veel natuurlijke rovers, zoals de bruine rat, de marter, katten, de vos, de reiger, de kraai en de ekster. Het aantal jonge wilde eenden dat aan de natuurlijke rovers ontsnapt is te laag. De Wildbeheereenheid heeft als doel het verhogen van het broedresultaat. Het idee is afgekeken van het hangen van nestkastjes en daar is succes ook niet meteen verzekerd. Er moet aan worden gewend….!

Plaatsing

De broedkorven – gevlochten van wilgentenen – zijn dan ook zodanig geplaatst dat de broedende wilde eend wordt beschermd, zowel vanuit het water/het land als vanuit de lucht. De achterkant wordt geplaatst naar de overwegend zuidwestenwind en bovendien wordt de broedkorf achteroverhellend neergezet om te voorkomen dat de niet uitgebroede eendeneieren bij het verlaten van de broedkorf in het water kunnen vallen. Het eendennest mag niet in het water komen, want dan gaat het broedsel verloren. De broedkorven zijn van een stevige constructie en de Wildbeheereenheid hoopt dat de wilde eenden bij een goed broedresultaat weer gewoon terug zullen komen. De broedkorven zijn gemaakt met een nauwe ingang om hiermee kraaien af te schrikken. Als namelijk bij een kraai de veren te strak in elkaar komen, kan de kraai er niet meer achterwaarts uit. Het idee van de broedkorven is afkomstig uit de eendenkooienwereld, namelijk als broedgelegenheid voor de lokstal.

Redactie Evergreen
Foto boven is gemaakt door Hein Ottenheijm

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This