Business Club

door 18 juli 2020

Toen corona op visite kwam was het onmogelijk om de nieuwe leden van de Business Club van HGC ‘Overbrug’ aan u voor te stellen. We pakken de draad weer op en hoe kunnen we beter starten dan met Walter van de Wassenberg, voorwaar geen onbekende op onze golfbaan.

Verenigingsman

We kennen Walter binnen onze club als voorzitter van de wedstrijdcommissie. Hij heeft met de andere leden de nieuwe opzet van onze wedstrijden uitgedacht. Ook is hij regelmatig wedstrijdleider, vaak samen met Claudia van Hout. Hij neemt regelmatig deel aan de wedstrijden en ook aan de Dodavo. In het verleden was hij ook te vinden op menig sportveld, maar uiteindelijk heeft hij gekozen voor het golfspel. In de Evergreen verzorgde hij jaren de kookrecepten met ‘Juist ‘ catering. Hij heeft een jarenlange ervaring in het onderwijs, met name op het terrein van voeding. Toen het reizen naar onder andere Wageningen, Leeuwarden en Groningen hem teveel werd heeft hij een deel van zijn energie verlegd naar het schoonmaakbedrijf, waarin zijn echtgenote al actief was.
Dit leverde afgelopen jaar ook zijn belangstelling op voor deelname aan de Business Club van HGC ‘Overbrug’.

Ervaringen met de Business Club

Meteen in het eerste jaar was zijn team met Claudia van Hout, Sandy van Griensven, Wiljan Verspaget, Esmee van Lieshout en Walter zelf, de beste in de Business Club competitie 2019. Sportief gezien een heel succesvolle start, maar toch blijft er nog wat te wensen. Deze club is voor het voortbestaan van onze golfclub een belangrijke pijler. In financiële zin wordt de begroting daardoor eenvoudiger sluitend te krijgen en kan de contributie relatief laag blijven. Met name voor onze jeugd mag de contributie geen al te hoge drempel vormen. Echter, voor de leden van de Business Club zou er meer georganiseerd kunnen worden en mag er meer aandacht worden gegeven aan het aspect business to business.

Juist! cs is het bedrijf van Walter en zijn vrouw Ellen. CS staat zowel voor catering service als ook cleaning service. Schoonmaak en onderhoud is vooral gericht op het schoonhouden van schoolgebouwen. Daarbij is communicatie met de gebruikers van de gebouwen heel belangrijk. Ook voor de vijf medewerkers wordt veel aandacht besteed aan het menselijke aspect. Daardoor is er ook weinig verloop. Zijn onderwijservaring komt hem ook hier uitstekend van pas. Begonnen als docent/kok, ontwikkelde hij zijn bedrijfsactiviteiten langs twee sporen, namelijk catering en schoonmaak. De laatste maanden ligt het accent vooral op schoonmaak.

Privé

Zoals gezegd heeft Walter het bedrijf samen met zijn echtgenote Ellen. Zij wonen in Brandevoort en hebben één zoon, Lars (14). Hoewel Ellen het GVB al heeft, is ze nu samen met Lars aan het lessen, omdat ze nog maar weinig heeft gespeeld. Ze wil hier verandering in brengen. Walter is 49 jaren geleden geboren in Helmond, Stiphout. Toen was Stiphout al gemeente Helmond. Zijn oudere broer Hans is nog wel geboren in de oude gemeente Stiphout. Walter hoopt nog vele jaren zijn ‘ei kwijt te kunnen’ in zijn HGC ‘Overbrug’.

De redactie van Evergreen

Rectificatie

In het artikel over de businessclub is in het interview met Walter van de Wassenberg een storende fout geslopen. Er stond vermeld dat Walter voorzitter is van de wedstrijdcommissie. Hij is daarvan wel een gewaardeerd lid, maar ere wie ere toekomt. Leon van Zon vervuld al vele jaren op een uitstekende wijze het voorzitterschap van deze commissie.

Redactie Evergreen

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This