Van de voorzitter

door 1 juli 2020

Meer Ruimte…

Door afstand te houden, geven we ruimte aan elkaar. De 1,5 meter en andere basisregels blijven cruciaal. Dit verandert niet. Dat is de boodschap die premier Rutte tijdens de laatste persconferentie mee gaf. Allereerst wil ik u hartelijk danken voor uw medewerking en het respecteren van de gestelde regels gedurende de afgelopen weken. Per 1 juli is er een volgende stap vooruit gezet in de Corona-aanpak. Voor de laatste versie aangaande het protocol ‘Golfsport’, verwijs ik u graag naar onze website.

We hebben kunnen constateren dat het aantal nieuwe leden van onze golfclub groeit. Maar het is zaak dat deze groei blijft doorzetten. Onze 9-holes baan biedt de werkende medemens onder ons de mogelijkheid om in een kort tijdsbestek een prachtige golfervaring op te doen. Je kunt je daarom terecht afvragen waarom je voor een 18-holes baan zou betalen, als er om de hoek een prachtige

9-holes baan te vinden is. Onze Pro’s Arthur en Antoine merken dat ze steeds meer lessen kunnen geven en dat ze ook steeds vaker nieuwe golfers mogen verwelkomen. Daarnaast is het fantastisch om te zien er het aantal nieuwe jeugdleden toeneemt en gebruik maakt van de prachtige initiatieven vanuit de Golfschool. Dit biedt vertrouwen voor de toekomst!

De sportieve golfzomer

Nu onze baan al enige weken open is en sinds 2e Pinksterdag ook de horeca weer draait, heeft ook de WeCo de draad weer opgepakt. Sinds 8 juni jl. is er gestart met de ‘Mixed Matchplay’. Voor de resterende maanden van dit jaar, is een aangepaste kalender opgesteld.

Op zondag 5 juli aanstaande vindt de eerste Q-wedstrijd plaats, namelijk de ‘President Cup’. Ik ben verheugd met de hoge opkomst. Zowel de DoDaVo als de heren- en damesochtend starten vanaf 2 juli aanstaande. Mijn dank gaat uit naar de WeCo, zij hebben alles in het werk gesteld om er voor ons weer een mooi sportief golfseizoen van te maken.

Zelfwerkzaamheid

Om kosten in de hand te houden, hebben we tijdens de Algemene Jaarvergadering een beroep op onze leden gedaan en gevraagd of men bereid is diverse werkzaamheden voor de club uit te voeren. Een groep vrijwilligers helpt sinds kort met onderhoud aan Clubhuis TIEN en het rapen van ballen op de Driving Range. Chapeaux!

Horeca Clubhuis TIEN

Begin april van dit jaar heeft Simol Exploitatie BV, de exploitant van ons clubhuis, aangegeven de samenwerking met de HGC Overbrug per 31 december 2020 te willen beëindigen. Met name ingegeven door de gevolgen van het COVID-19 virus, heeft Simol Exploitatie BV enkele weken daarna verzocht het contract eerder te beëindigen, per 31 juli 2020.

In onze gesprekken met diverse partijen stond een goed verdienmodel voor zowel de exploitant als voor de HGC Overbrug centraal. De combinatie van goed gastheerschap voor het horecagedeelte en ondersteuning voor golf gerelateerde zaken hebben de doorslag gegeven. Uiteindelijk heeft het bestuur de exploitatie van ons clubhuis gegund aan Gijs Verstappen. Hij zal met ingang van 1 augustus 2020 de exploitatie overnemen van Simol Exploitatie BV. Gijs is geen onbekende voor onze club. Momenteel exploiteert Gijs het horecagedeelte van Golf & Countryclub De Tongelreep in Eindhoven. Hij zal dit ook na 1 augustus voortzetten. Wij hebben vertrouwen in het gastheerschap van Gijs en vertrouwen erop dat u als lid onze keuze ondersteunt. We heten Gijs en zijn team van harte welkom.

Mocht u beschikken over een tegoed op uw pas, dan zal dit overgenomen worden door de nieuwe exploitant. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik Simol Exploitatie BV en in het bijzonder Bob, Madeleine en Floor te danken voor hun inzet en enthousiasme.

Tenslotte

Voorop staat ieders gezondheid. Ik wens u, mede namens het bestuur, een mooie golfzomer toe en hoop u vaak op onze prachtige en gezellige golfbaan te ontmoeten.

Pas goed op uzelf, pas goed op uw naasten.

Uw voorzitter,
Wim van de Westerlo

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This