Rijn Schellekens trofee

door 24 augustus 2020

Eindelijk was het dan zover. Nadat de eerder vastgestelde datum door corona kwam te vervallen, werd eindelijk op donderdag 20 augustus jl. de traditionele wedstrijd tussen de dames en heren van onze club gespeeld. Een beladen wedstrijd omdat de dames al vele jaren hebben moeten toestaan dat de heren er met de bokaal vandoor gingen. Al weken gonsde het dan ook al door de club dat de dames zinden op revanche.

De wedstrijd

De heren waren aan de beurt om de wedstrijd te organiseren. Het bestuur van de Herenochtend had gekozen voor de spelvorm Eclectic, oftewel de beste twee scores op de par 3 en de par 5 en de beste vijf scores op de par 4 werden meegeteld. Na de ontvangst met koffie en appelgebak werd om 11.00 uur gestart met de wedstrijd. Hoewel anders voorspeld konden de achttien holes droog worden afgewerkt en werd de verwachte 32 graden niet bereikt. Uitstekend weer dus om een vermakelijke wedstrijd te spelen.

Frida de Jager

Uitslag

Tijdens de goedverzorgde BBQ werd door de voorzitter van de Herenochtend, Harry van de Rijdt, de uitslag bekend gemaakt, nadat eerst de sponsoren van deze dag, Rijn en Tony Schellekens, met een bloemetje en applaus werden bedankt.

De trofee voor de Ladies

Ook werden eerst de individuele prijswinnaars bekend gemaakt. Bij de dames werd Frida de Jager met 24 punten eerste, gevolgd door Diny van Zuidam en Jeanne Luyben met ieder 23 punten.

Bij de heren waren Joseph de Greef, Roeland Raaijmakers en Kest Huijsman met respectievelijk 27, 26 en 26 punten de eerste drie. De heren waren overigens met 32 deelnemers tegenover 20 dames in ruimere mate aanwezig. Door de wedstrijdcommissie werden de gemiddelde scores uitgerekend en daaruit bleek dat de dames, met miniem verschil, eindelijk hun revanche kregen.

Met 20,0 tegen 19,65 kon Harry van de Rijdt de trofee aan de voorzitster van de dames commissie, Diny van Zuidam, overhandigen. Overmand door emoties – of was het toch de warmte – zocht Frida de Jager naar een alternatief hoofddeksel. Er werd nog lang nagetafeld, waarna er een einde kwam aan een bijzonder geslaagde golfdag.

De redactie van Evergreen

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This