Bericht van de voorzitter

door 3 oktober 2020

De wereld staat – nog altijd – op z’n kop door het Coronavirus

De verspreiding van het Coronavirus heeft grote invloed op het maatschappelijk leven en op de sport. Het Coronavirus kreeg – en heeft nog steeds – grip op Nederland. Zoals Hugo de Jonge het 28 september jl. zei: “We doen ons best, maar het virus doet het beter…”. Reden om de landelijke maatregelen per 29 september 2020 aan te scherpen voor een voorlopige duur van drie weken.

Ook onze golfclub wordt geraakt. De door het kabinet genomen maatregelen hebben ongetwijfeld invloed op de sportieve en financiële situatie van de vereniging. Helaas zullen we moeten afwachten hoe lang we in deze crisissituatie blijven verkeren.

Meer ruimte…

Door afstand te houden geven we ruimte aan elkaar. De 1,5 meter en andere basisregels blijven cruciaal. Dit zal de komende tijd niet veranderen.
Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om iedereen hartelijk te danken voor het respecteren en naleven van de gestelde regels gedurende de afgelopen maanden.
Als golfsport hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om te laten zien dat wij ons kunnen houden aan maatregelen en richtlijnen en toch plezier aan onze sport kunnen beleven. Door ons strikt te houden aan de richtlijnen kunnen we laten zien dat golf volledig ‘1,5 meter samenleving-proof’ is en voorkomen we verdere verspreiding van het virus. Het is belangrijk om golf te blijven etaleren als de veiligste 1,5 meter sport die er is! Bij oplevingen van het virus kunnen we hiervan de vruchten plukken.
Houd je aan de maatregelen, spreek leden en bezoekers erop aan wanneer je constateert dat iemand zich niet aan de maatregelen houdt. Want uiteindelijk zijn het niet de maatregelen die het verschil kunnen maken, maar ons gedrag.

Horeca

Maandag 28 september jl. is er door de overheid een onderscheid gemaakt tussen horeca en sportkantines. Sportkantines moeten de komende drie weken sluiten. De geldende noodverordening van de Gemeente Helmond maakt echter geen uitzondering voor commercieel geëxploiteerde sport- en clubhuizen. Dat wil zeggen dat de horeca van onze golfclub per direct dicht moest. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om Gijs en zijn team een hart onder de riem te steken en wens hen heel veel sterkte de komende tijd.
Als golfclub zijn wij ervan overtuigd dat wij verantwoord leden en gasten kunnen ontvangen in ons clubhuis en in onze horeca. Wij zien en weten ook dat onze horeca een andere dynamiek kent dan de horeca van voetbal- of hockeykantines, waar men vaak in groten getalen binnentreedt. Wij willen daarom ook alle mogelijkheden aanpakken om, op een verantwoorde en veilige manier, door te kunnen gaan met de horecaexploitatie. De NGF ondersteunt ons hier in.

Zodra er nieuws of uitsluitsel is over de status aangaande de horeca op onze golfclub, hoort u van ons. Wij realiseren ons dat makkelijk anders is en we hadden graag, net als bij de heropening op 1 juni, willen melden dat de horeca kon openblijven. Dat is nu helaas niet mogelijk, maar we hopen snel ander nieuws te kunnen brengen.

Wedstrijden

De golfsport kan gewoon doorgang vinden voor losse golfrondes en voor groepen. Er bestaat geen limiet voor wat betreft het aantal personen; de sport is uitgezonderd van de regel van maximaal 40 personen buiten. De geplande verenigingswedstrijden worden tot nader order uitgesteld. In overleg met de diverse commissies zullen we bekijken of (en welke) wedstrijden na 20 oktober 2020 alsnog kunnen worden ingepland.

HGC ‘Overbrug’

We hebben kunnen constateren dat het aantal nieuwe leden van onze golfclub groeit. Op dit moment met 80, maar het is zaak dat deze groei blijft doorzetten. Onze pro’s Arthur en Antoine merken dat ze steeds meer lessen kunnen geven en dat ze ook steeds vaker nieuwe golfers mogen verwelkomen. Daarnaast is het fantastisch om te zien dat het aantal nieuwe jeugdleden toeneemt en gebruik maakt van de prachtige initiatieven vanuit de golfschool. Dit biedt vertrouwen voor de toekomst!

Zelfwerkzaamheid

Om kosten in de hand te houden, hebben we tijdens de Algemene Jaarvergadering een beroep op onze leden gedaan en hebben we gevraagd of men bereid is diverse werkzaamheden voor de club uit te voeren. Een groep vrijwilligers helpt sinds kort met onderhoud aan en rondom clubhuis TIEN en het rapen van ballen op de driving range. Chapeau!

Ledenenquête

Sinds de ledenvergadering van januari jl. heeft een werkgroep, bestaande uit Bert Sproet, Fred van Dongen en Ben van Lieshout, namens de leden met het bestuur gesproken om in een aantal brainstormsessies te komen tot een plan met voorstellen om de vereniging structureel te verbeteren. Het bestuur wilde graag dat de leden inbreng zouden krijgen. Met een respons-percentage van ruim 50% mag de uitslag als representatief worden gezien. In bijgaand filmpje ga ik nader in op de uitslag van deze ledenenquête.

Tenslotte

Voorop staat ieders gezondheid. Pas goed op uzelf, pas goed op uw naasten.

Uw voorzitter,
Wim van de Westerlo

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This