Het bestuur stelt zich voor

door 3 oktober 2020

Wim van de Westerlo, voorzitter

Uitgeblust?

Voor mij zit de sedert juni 2018 fungerende voorzitter Wim van de Westerlo. Hij maakt bepaalt geen uitgebluste indruk. Bij het vastgestelde beleidsplan 2018-2023 was het al duidelijk dat we een voorzitter hadden gekozen die barste van ambities en plannen. Dit alles onder het motto ‘trots op onze club’. Nu, ruim twee jaar later, is er van deze ambitie nog niets verloren gegaan en is hij met het bestuur bezig een groot aantal voorstellen uit te voeren. Zo zijn er enkele maanden geleden, na een onder de leden gehouden enquête (waarover later meer) weer een aantal voorstellen naar voren gekomen, die het bestuur helpen de club voor te bereiden op een stabiele toekomst. Kortom, ook de leden zelf zijn uitgenodigd mee te denken. Ik merk dat de ambities bij de voorzitter niet zijn afgenomen, maar eerder toegenomen.

Klankbordgroep

Vanaf de ledenvergadering van januari jongstleden, is een klein groepje leden met de bestuursleden bijeengekomen om een aantal voorstellen tot verbeteringen van onze vereniging en de daarbij horende accommodatie te ontwikkelen. Vanuit een groslijst van vele voorstellen (ongeveer 60) is een categorisatie gemaakt van:

  1. Makkelijk te realiseren en weinig risico;
  2. Innovatief, onderscheidend en verdient aandacht;
  3. Mogelijk, maar nu even niet;
  4. Niet realistisch, te omvangrijk en kostbaar.

Voorstellen uit de categorieën A en B (ongeveer de helft) worden uitgewerkt, waarbij de verantwoordelijkheid hiervoor is gekoppeld aan een van de bestuursleden. Zo krijgt ieder lid van het bestuur de gelegenheid deze voorstellen een stap dichter bij de realisatie te brengen. Maar deze mogelijke uitwerkingen worden nog aangevuld met opmerkingen die gemaakt zijn bij de invulling van bedoelde enquête.

De enquête onder de leden van HGC Overbrug

Het bestuur en zeker ook de voorzitter wilden graag hebben dat de leden inbreng zouden krijgen bij het ontwikkelen van voorstellen tot veranderingen binnen onze club. Zoals hierboven al geschreven was een klein klankbordgroepje bereid mee te denken. Maar het bestuur wilde alle leden de gelegenheid geven om hun mening over het reilen en zeilen van de vereniging te geven.

Met een responspercentage van ruim 50% mag de uitslag als representatief voor de mening van de leden worden gezien. Men kon zowel anoniem als onder eigen naam reageren. Over het algemeen waren de leden heel positief over het functioneren van het bestuur en haar commissies. Daarnaast is er een aantal waardevolle opmerkingen gemaakt en voorstellen gedaan. In bijgaande filmpje gaat de voorzitter nader in op de uitslag van deze ledenenquête.

Het bestuur aan het werk

Een tevreden voorzitter verwacht dat al op korte termijn de effecten van eerder genoemde voorstellen en de aanvullingen vanuit de leden waarneembaar zullen zijn. Kortom, het was een boeiend gesprek met een heel erg gemotiveerde voorzitter.

Fons Jacobs,
voorzitter redactiecommissie Evergreen

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This