Bedankt!

door 18 december 2020

Redactioneel…

Het jaar loopt op zijn einde, maar eerst nog de Kerstdagen. Wat voor een jaar was dit? Er stond voor iedereen één woord centraal: Covid. Door de inzet van vele leden van onze golfclub is het mogelijk geweest regelmatig ons rondje te lopen op een uitstekend onderhouden golfaccommodatie.
Natuurlijk hebben de diverse maatregelen het genot van het deelnemen aan wedstrijden en andere activiteiten stevig beperkt. Half maart werd het golfen zelfs verboden en werd het clubhuis gesloten. Begin mei veranderde deze situatie en kwamen er weer wat meer mogelijkheden. Al vrij snel na de overname van de exploitatie van ons clubhuis door een nieuwe, oude, uitbater moest het clubhuis echter alweer worden gesloten. Maar toch hebben we gelukkig regelmatig ons rondje kunnen lopen. Goed weer en vooral de inzet van vele vrijwilligers hebben het mogelijk gemaakt aan het einde van het jaar terug te kijken op een naar omstandigheden geslaagd seizoen. Onze sport kwam er nog redelijk van af ten opzichte van veel andere sporten.

Klaagzangen

Maar ook hoorde je wat klaagzangen over het nieuwe systeem van afslagtijden boeken, de doorstroming van spelers, de drukte op de baan, het ontbreken van horeca-faciliteiten en de informatievoorziening vanuit het bestuur. Stilzwijgend zijn er veranderingen doorgevoerd met geen of weinig communicatie naar de leden. Geruchtenstromen over het verdwijnen van onze zeer gewaardeerde caddiemasters, de contributieverhoging, de drukte op de baan, het gehannes met de terugbetaling van de saldi van de vooruit betaalde barfee en ook doodleuk de verplichting om opnieuw barfee vooruit te betalen. Dit stukje is niet bedoeld om een oordeel te vellen over het bovenstaande, maar wellicht dat door een betere communicatie (een deel van) het ongenoegen kan worden weggenomen.

Bedankt

Aan het eind van het jaar mogen we niet vergeten dat een club met nagenoeg 500 leden alleen dan kan bestaan als velen de schouders eronder zetten. Dat geldt zeker voor HGC ‘Overbrug’. Of het nu gaat om greenkeepers, onderhoudswerkers, ballenrapers, commissie leden, wedstrijdleiders of bestuursleden. Maar aan het slot wil ik nog een groep noemen waar ik veel respect voor heb en dat zijn onze caddiemasters. Als je elders wel eens golft hoor je vaak dat ons systeem wordt geprezen. Gastvrij, ter zake deskundig, adequaat opgeleid – ook waar het gaat om de zorg bij eventuele calamiteiten – en zeer hulpvaardig. Voorwaar een pluim voor deze hechte groep. Bedankt voor jullie inzet!

Ik wil tenslotte iedereen, ondanks de beperkingen die door Covid gelden, feestelijke Kerstdagen wensen en voor 2021 veel gezondheid en hopelijk weer een mooi golfjaar.
Voorzitter redactiecommissie Evergreen
Fons Jacobs

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This