De ledenenquête 2020

door 7 december 2020

In de ledenvergadering van januari 2020 werd besloten tot het instellen van een werkgroep, bestaande uit een aantal leden en een afvaardiging van het bestuur, die plannen moest ontwikkelen om HGC ‘Overbrug’ als vereniging structureel te verbeteren. Gaandeweg de bijeenkomsten van die werkgroep werd besloten om een enquête onder de leden te houden, zodat ook zij de mogelijkheid kregen wensen en suggesties te uiten voor het nog aantrekkelijker maken van onze vereniging.

Ook werd daarin expliciet gevraagd welke mogelijkheden de leden zagen om de club financieel gezond te houden en of er bereidheid was om te participeren in werkzaamheden op en rond de baan om daarmee de kosten van de vereniging omlaag te brengen. Deze enquête werd afgenomen in de periode juli-augustus 2020.

Response

Over het gehele onderzoek was er een responsegraad van 50%: verdeeld over 146 reacties op naam en 116 reacties anoniem. Als we achter deze aantallen gaan kijken, dan heeft 85% van de ingestuurde reacties van onze leden een leeftijd tussen de 50 en 80 jaar. Het grootste gedeelte van deze leden-respondenten bevindt zich tussen de 70 en 80 jaar.
Waarschijnlijk mede door het Corona-virus – velen zoeken immers alternatieven voor de ontregeling van de dagelijkse agenda – is het ledenaantal beneden 50 jaar aanmerkelijk toegenomen. Dat is natuurlijk een heel goede ontwikkeling voor onze golfclub, want zij hebben de toekomst in handen.

Positief

Opvallend is hoe positief de leden in het algemeen over HGC ‘Overbrug’ waren, resp. zijn over de organisatie, met name bestuur en commissies, de baan en andere faciliteiten. Eigenlijk niets anders dan goeds en waardering; zeker gezien de beperkingen die er zijn door allerlei overheidsmaatregelingen inzake het coronavirus.

Suggesties om HGC ‘Overbrug’ financieel gezond te houden

Dat waren er veel.  Als algemeen advies werd gegeven dat je de tering naar de nering moet worden gezet, met andere woorden: geef niet meer geld uit dan verantwoord is. Daarnaast waren er suggesties om de contributie en de vergoeding voor de lockers te verhogen, het introductietarief kan omhoog, spelers van de GolfAlliantie een greenfee laten betalen, een kleine golfshop in het clubhuis openen, subsidie bij de gemeente proberen te verkrijgen, meer leden zien aan te trekken, meer zelfredzaamheid bij de leden ontwikkelen, kosten van caddiemasters verlagen en een non-participatievergoeding vragen aan leden die geen bijdrage aan de club leveren. Dat laatste is een beetje vergelijkbaar met het afkopen van de bardienst bij een tennisclub.  Opmerkelijk was een suggestie de mogelijkheden te onderzoeken om voor de besproeiingen van de baan gebruik te kunnen maken van kanaal- in plaats van grondwater.

Het bestuur zal alle reacties bekijken of ze bruikbaar zijn en, indien ja, of het ook realiseerbaar is.

Ledenparticipatie

De oproep van het bestuur in de bovengenoemde jaarvergadering en die in de enquête heeft direct resultaten opgeleverd: 29 leden gaven zich op om als vrijwilliger werkzaamheden voor de club te verrichten. Sinds een paar maanden worden de driving range ballen op maandag, woensdag en zaterdag geraapt door ongeveer 10 vrijwilligers. Ook worden de ballen op donderdag geraapt door bewoners van het Thomashuis. Deze activiteiten leveren een besparing voor de club op van ongeveer een mandag per week werk door een van de greenkeepers van De Enk.

Daarnaast wordt door een van de leden de tuin rondom het clubhuis bijgehouden. Met de overige leden die zich hadden opgegeven gaat het bestuur nog in gesprek.

Wedstrijden

In zijn geheel vindt ongeveer 40% van onze leden het aantal golfwedstrijden prima, maar zo’n 32% vindt het aantal wedstrijden te hoog. Sommige leden vragen om meer 9 holes wedstrijden. Bij 9 holes wedstrijden is de baan tenminste niet de gehele dag bezet. Het is van groot belang, dat door het aantal golfwedstrijden de onderlinge band wordt verstevigd en dat is voor elke sportclub van levensbelang.

Jammer is dat wedstrijden die expliciet georganiseerd worden om leden elkaar te laten ontmoeten, zoals de Soos op zondagmiddag en de Dodavo op de donderdag, hun doel voorbijschieten omdat er teveel afspraken om samen te spelen, worden gemaakt. Dit neemt overigens niet weg dat de vele deelnemers aan deze wedstrijden elke week met zeer veel plezier meedoen.

Teetime versus vrije inloop

Tot aan 16 maart 2020 – de onmiddellijke sluiting van onze golfbaan vanwege het Coronavirus – had HGC ‘Overbrug’ voor onze leden en hun eventuele gasten een vrij inloopsysteem, dus geen vooraf geregelde starttijden.
Toen op 11 mei 2020 onze golfbaan weer werd opengesteld, uitsluitend voor onze leden, werd er gebruik gemaakt van het starttijdensysteem met een tussenruimte van 8 minuten tussen de flights – maximaal vier personen – en in een later stadium is de tussenruimte opgehoogd naar 9 minuten. Uit het ledenonderzoek is gebleken, dat 60% van de ondervraagden voor het starttijdensysteem is en 40% daartegen.
De opgegeven motivatie is onder andere een goede beheersbaarheid van de dagelijkse baanbezetting, een helder overzicht van de nog beschikbare starttijden voor onze leden en hun eventuele gasten en een betere doorstroming bij een hoge baanbezetting. Vanaf 15 oktober 2020 is bepaald, dat een flight nog uit maximaal twee personen mag bestaan, maar is de tussenruimte tussen de flights verlaagd naar zes minuten. Nu komt ook aan het licht, dat de hoogte van de handicap en de etiquette – zoals het doorlaten van een achteropkomende flight – van de spelers ook een rol kunnen spelen bij het behalen van een goede doorstroming. Inmiddels is de maximale grootte van een flight weer terug op het oude niveau (vier personen) met een tussentijd van negen minuten en ook nu is er een hoge baanbezetting en dus zijn er wachttijden. We kunnen in elk geval golfen en dat is voor onze leden een heel belangrijke zaak.

Een goede doorstroming op onze golfbaan is voor alle leden en hun eventuele gasten van groot belang. Het verhoogt het spelplezier en dat is hetgeen de spelers blijven onthouden, dus is het aan het bestuur van de HGC ‘Overbrug’ om hier nog eens kritisch naar te kijken.

Tot slot

Er zijn ook suggesties gedaan over het verbeteren van de accommodatie. Deze gaan over de kleedruimtes, de lockers, de luchtkwaliteit in de toiletten, het onderhoud van de baan op bepaalde plekken en in de rough. Ook vraagt men meer aandacht voor de veiligheid op de driving range, al dan niet in relatie met hole 9.

De voorziening om de golfspullen schoon te maken met de hogedrukspuit en/of water staat te ver verwijderd van de green van hole 9. Deze hole is bij de vernieuwing van de baan in 2016 verplaatst en hij eindigt nu bij het parkeerterrein. Voor de huurders van lockers is dat geen probleem. Voor andere leden en gasten wel. Vandaar de vraag aan het bestuur om mogelijkheden voor het schoonmaken van de golfspullen bij de parkeerplaats (uitgang driving range) te realiseren.

Piet de Jager en Arie de Vries

P.S. In het Evergreenbericht van 3 oktober 2020 gaat onze voorzitter, Wim van de Westerlo, met een videopresentatie nader op de uitslag van de ledenenquête in.

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This