‘Dit was een jaar als nooit tevoren’

door 23 december 2020

Voorwoord van de voorzitter

Terugkijkend op 2020 kunnen we stellen dat dit jaar, door de invloed van het Coronavirus, voor ons allemaal een heel bijzonder jaar is geweest. Voordat we allemaal gevaccineerd zijn zal het virus in 2021 nog invloed hebben op onze samenleving.

Het woord anderhalvemetersamenleving is gekozen tot het woord van het jaar 2020. De samenleving was het afgelopen jaar ‘anders’. De situatie dwong ons om uit oude patronen te stappen en te ontdekken dat ‘anders’ ook nieuwe mogelijkheden en kansen biedt. We kunnen met trots stellen dat, ondanks alle beperkingen die alles ‘anders’ maakte, we met elkaar, daar waar mogelijk, onze geliefde sport konden blijven beoefenen.

Golf 2020

Golfbaan dicht, golfbaan open, horeca dicht, horeca open, flightgrootte maximaal 2 of maximaal 4, reserveren starttijden, geen vrijwilligerswedstrijd, aangepaste wedstrijdkalender, geen Businesscompetitie, geen clubkampioenen, enz… en helaas ook geen nieuwjaarsreceptie en geen golfster en golfer van het jaar.
We bleven maar schakelen en improviseren om alles volgens richtlijnen en protocollen mogelijk te maken. Het positieve is dat de baan het grootste gedeelte van 2020 voor de leden toegankelijk was en het weer prachtig was om te spelen.

Communicatie

De communicatie verliep afgelopen jaar vooral digitaal zowel via app en mailverkeer, als via online vergaderingen. Deze vorm van communiceren zonder normaal face to face contact, zoals wij dat het liefste doen, bleek moeilijker om bepaalde zaken helder te krijgen. Een mail vertelt vaak niet precies wat wij het liefste zouden zeggen en onderbouwen, waardoor onbedoeld verwarring kan ontstaan. Lezen is daarbij ook nog een ander ding dan horen wat iemand verteld. Helaas zullen wij voorlopig nog zo nieuws moeten verspreiden.

Bedanken

Ik wil namens het voltallige bestuur alle vrijwilligers in de vele commissies, de medewerkers van De Enk en D’n Dimpel, de sponsoren en de Businessleden bedanken voor hun bijdrage en inzet gedurende het afgelopen jaar. Wij rekenen ook het komend jaar weer op jullie bijdrage en tomeloze inzet.

Tenslotte

Zoals al eerder aangekondigd, vindt op maandag 25 januari 2021 de Algemene Ledenvergadering digitaal plaats. U wordt tijdig geïnformeerd hoe een en ander zal verlopen. Ik wens u veel speelplezier tijdens de komende wintermaanden en hoop u graag in de loop van 2021 weer te kunnen ontmoeten als vanouds.
Rest mij u, mede namens het bestuur, voor de komende feestdagen het allerbeste te wensen en voor het nieuwe jaar wens ik ons toe dat we net zo succesvol en veerkrachtig zullen zijn als in 2020.

Een gelukkig en voorspoedig 2021!

Uw voorzitter,
Wim van de Westerlo

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This