Vijfenzeventig jaar!

door 25 juni 2021

Tijdens de laatst gehouden vergadering realiseerden wij, de redactiecommissie van ons clubblad Evergreen, ons dat we bij elkaar zaten met allemaal 70-plussers. De gemiddelde leeftijd van de redactieleden is precies vijfenzeventig. Is dat erg?

Jong en vitaal

We complimenteerden elkaar ermee dat we nog zo levendig en actief zijn. Je zou ook kunnen zeggen dat we blij zijn om er nog zo jong en vitaal uit te zien, maar we vroegen ons wél af of dit voor onze club wel zo goed is. We zijn een sportvereniging waarbij de leeftijdsopbouw van belang kan zijn. Natuurlijk realiseren wij ons dat je tot op hoge leeftijd deze prachtige sport kunt blijven beoefenen.
Van alle sportverenigingen is de gemiddelde leeftijd van de leden bij de golfclubs dan ook een van de hoogste. Maar wij vragen ons af of het voor de uitstraling van onze club wel zo goed is als in de ledencommunicatie, waarbij het clubblad een belangrijke rol vervult, zeventigers de dienst blijven uitmaken.

Versterking gezocht

Al enkele jaren op rij vragen wij dan ook om ons redactieteam te komen versterken. Niet dat wij ermee willen ophouden, maar een frisse blik van jongere leden met nieuwe ideeën is wel aan te bevelen.

Welk lid van beneden de zestig durft het aan om deel te gaan uitmaken van de redactiecommissie? Vanwege de huidige samenstelling hebben we de voorkeur voor een vrouw, maar laat een enthousiaste man nu niet meteen afhaken. Heb je belangstelling en wil je iets meer weten over bijvoorbeeld tijdsbesteding en werkwijze neem dan contact op met ondergetekende.

Samen maken we de club

Onder het motto ‘samen maken we de club’ geldt ook hier dat als we lid willen zijn van een levendige en actieve club je ook een stukje verantwoordelijkheid kunt nemen. Vele vrijwilligers zijn je reeds voor gegaan.

Voorzitter van de redactiecommissie Evergreen,
Fons Jacobs, tel. 06-53-148 982.

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This