De Gouden Veger

door 5 juli 2021

In de Algemene Ledenvergadering van januari 2020 deed het bestuur een oproep aan alle leden om zich vrijwillig in te zetten voor noodzakelijke activiteiten voor de club. Daarmee zou een besparing op diverse overheadkosten kunnen worden gerealiseerd.

Het tuinonderhoud werd opgepakt door Annemarie Ottenheijm en voor het ballenvegen werd Frank Wolters gevraagd dit te gaan coördineren. In korte tijd had hij tien leden bereid gevonden om ballen te gaan vegen. Zij werden ingedeeld in groepen van drie voor de maandag, de woensdag en de zaterdag.  Ruim een jaar geleden (juni 2020) zijn zij, na een korte introductiecursus van Herbert onze hoofdgreenkeeper, aan de slag gegaan. Het werk werd gestart en al snel hadden de groepjes met elkaar de goede aanpak onder de knie. In de loop van de tijd waren er wat problemen met de spoelinstallatie van het ballenapparaat. Die functioneerde niet optimaal, waardoor er water op de vloer kwam te staan. Dit is uiteindelijk verholpen en dat vergemakkelijkte het werk.

Extra hulp

In de loop van het jaar kregen de vegers extra ‘handjes’ door de hulp van bewoners van het Thomashuis. Op initiatief en onder leiding van René Stockx kwamen zij op de donderdagen ballenvegen. De woensdaggroep werd daardoor enigszins overbodig – je hoeft niet twee dagen achterelkaar te vegen – en die groep werd op verzoek ingedeeld bij de maandagploeg.
Het eerste jaar van het ballenvegen verliep vlekkeloos. De hele groep bleef bij elkaar en altijd waren er minimaal twee personen aanwezig. Bij verhindering van iemand werd de vervanging zelf via de groepsapp geregeld. Het spaarde de club op jaarbasis zo’n kleine €15.000,= uit!

Negenholeswedstrijd

Omdat het eerste jaar zo goed was gegaan en om ‘de onderlinge contacten eens aan te halen’ werd er een wedstrijd georganiseerd voor alle ballenvegers, Herbert en het bestuurslid accommodaties Wilco van Weert. Het werd een gezellige middag met een negenholeswedstrijd en na afloop een door het bestuur aangeboden aangeklede borrel.  De uitslag was als volgt: een aanmoediging prijs werd uitgereikt aan Wilco van Weert voor zijn inzet, een mooie magnumfles bier (aangeboden door Rob Majoor) voor Herbert, de derde en de tweede plaats waren voor Frank Wolters en Frans Coolen en de eerste plaats met 21 punten was voor Jos Brinkman. Hij kreeg ‘De Gouden Veger’.  Aan hem de eer om over een jaar deze wedstrijd wederom te organiseren. Frank bedankte bij de prijsuitreiking alle vegers voor hun inzet in het afgelopen jaar en Herbert voor zijn goede samenwerking met de vegersploeg. Ook werd het bestuur bedankt voor de goed verzorgde borrel.

Tot slot bedankte Wilco namens het bestuur alle vegers voor hun voortreffelijke inzet over het afgelopen jaar.

De redactie van Evergreen

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This