Het bestuur stelt zich voor…

door 15 juli 2021

Walter van de Wassenberg, bestuurslid sportief beleid

Naam:
Walter van de Wassenberg
Geboren:
1970
Partner:
Ellen van de Wassenberg
Kind:
Lars van de Wassenbe
Opleidingen:
MAVO, Gespecialiseerd en dieetkok, Lerarenopleiding, Interne directieopleiding

Werkzaamheden

Walter volgde zijn beroepsopleiding, van gespecialiseerd kok en dieetkok, via de Beroeps Begeleidende Leerweg, één dag in de week naar school en vier dagen leren en werken in de praktijk. Dat betekent dat hij veel praktijkervaring heeft opgedaan in de horecasector en in de zorgsector. Na deze opleiding besloot hij om de opleiding voor docent consumptieve beroepen te gaan volgen. Hij werd leraar en later opleidingscoördinator. Ook volgde hij een 3-jarige interne directieopleiding met als doel om sectordirecteur van een onderwijsunit te worden.

Hij wordt vervolgens gevraagd om voor de Aeres Hogeschool Wageningen een nieuwe lerarenopleiding voor consumptieve beroepen op te zetten. Als hij dat heeft gerealiseerd, besluit hij, na 21 jaar te hebben gewerkt in het onderwijs, om een eigen onderneming te beginnen. Parttime was hij al eerder gestart met een cateringbedrijf. Zijn vrouw startte in die tijd met een bedrijf in de schoonmaakbranche. Hij laat het onderwijs niet helemaal los: hij wordt af en toe ingehuurd voor het verzorgen van gastlessen en voor examineringen.

In 2016 richt hij, samen met zijn vrouw, het bedrijf JUIST! op: een bedrijf voor schoonmaak én catering.

Sport

Tot zijn 18 jaar heeft hij gevoetbald bij Stiphout Vooruit. Hij kwam in de selectie van het eerste elftal maar door een flinke blessure kon hij niet meer voetballen en moest hij noodgedwongen het voetbalveld verlaten. Hij koos vervolgens voor tennis en werd lid van TV Carolus. Een mooie en heel gezellige en sportieve periode. Hij speelde op niveau 5.  Hij stopte met tennis toen TV Carolus ging verhuizen naar Brandevoort. Vanaf 2009 is hij af en toe gaan golfen. Hij heeft nooit echt lesgenomen, vooral goed kijken hoe anderen het deden en gewoon lekker tegen het balletje slaan. Op het toenmalige 9-holes baantje in Asten kon je spelen zonder dat je een GVB had. Samen met broer Hans werd besloten om toch maar het GVB te halen bij HGC ‘Overbrug’. De toenmalige pro moest bepalen of je wel of niet geschikt was om aan de drie verplichte buddyrondes deel te nemen. Na vijf minuten werden zij beiden naar huis gestuurd met de kanttekening dat ze de buddy rondes maar moesten gaan inplannen. In 2012 is hij lid geworden van HGC ‘Overbrug’. Zijn WHS is nu 13.2. Zit hiermee hij bij de eerste 15 leden van HGC ‘Overbrug’ met een playing handicap onder de 14 en van alle bestuursleden van HGC ‘Overbrug’ heeft hij de laagste handicap! Leuk aan het golfen vindt hij het competitieve element ervan en de gezelligheid, het sociale, van het verenigingsleven.

In bestuur

Na een paar jaar alleen te hebben gegolfd komt hij in de wedstrijdcommissie, de WECO. Daar werkt hij mee aan het organiseren van wedstrijden. Binnen het bestuur ontstaat de wens om het gehele wedstrijdschema eens tegen het licht te houden en te komen tot veranderingen, aanpassingen, in het schema waardoor meer leden zich aangetrokken voelen om aan de activiteiten deel te nemen. Dit in het kader van de beleidsnotitie Blik vooruit – de wedstrijden. Met Walter, als voorzitter van de commissie Blik vooruit – de wedstrijden werd er hard gewerkt aan een volkomen nieuw wedstrijdprogramma en werd er tevens meer ruimte gecreëerd voor de recreatieve golfers. De voorstellen, die door deze groep zijn gedaan, werden gepresenteerd op de Algemene ledenvergadering van januari 2020. De ALV ging akkoord met de vernieuwingen, met dank aan alle commissieleden.

In de online ALV van 2021 wordt Walter benoemd als bestuurslid. Hij krijgt daarin de taak om mee te werken aan een goede balans in de vereniging tussen het competitief en het recreatief spelen in de breedste zin van het woord. Hij is gevraagd voor zijn creatief en ‘out of the box’ denken. Walter is nu een half jaar bestuurslid en begint aardig ingewerkt te raken. Hij moet er wel aan wennen dat hij tijdens een rondje golf aangesproken wordt over allerlei bestuurlijke zake. Maar ja, daar zijn bestuursleden nu eenmaal ook voor.  Het bestuurlijke werk bevalt hem prima. De samenwerking in het bestuur is goed en hij hoopt door zijn werk HGC ‘Overbrug’ waar nodig te verbeteren opdat alle leden zich er nog meer thuis voelen en de club ook aantrekkelijker wordt voor potentiële nieuwe leden.

Er is genoeg werk te doen.

Redactie Evergreen

Pin It on Pinterest

Share This