“Houd vol”

door 22 december 2021

Voorwoord van de voorzitter

En toen liep 2021 alweer ten einde. Een jaar waarin we hadden verwacht weer redelijk terug naar ‘normaal’ te gaan, een jaar dat minder dan 2020 in het teken zou staan van corona. Niets bleek minder waar, helaas.​

Waar in de zomer nog werd gesproken over het volledig afschaffen van maatregelen, is de anderhalve-meter-regel weer een feit – en zal Kerst er ook dit jaar anders uit gaan zien dan we gewend waren. Het demissionaire kabinet heeft afgelopen weekend bekendgemaakt dat er nieuwe maatregelen nodig zijn om het coronavirus – en dan in het bijzonder de zeer besmettelijke omikron-variant – te beteugelen om ‘code zwart’ in de ziekenhuizen te voorkomen. Wederom zijn er beperkingen voor vrijwel alle sectoren in Nederland – en dus ook voor de sport. Golf is een buitensport en heeft in deze het ‘geluk’ niet 100% dicht te gaan. Per nieuwsbrief bent u zaterdagavond geïnformeerd over de laatste aanpassingen.

Terugblik

Het afgelopen jaar hebben we vele leden en bezoekers mogen verwelkomen op onze prachtige golfbaan. Financieel gezien kan ik u zeggen dat we een prima jaar hebben gedraaid. Dit onder andere dankzij de toename van het aantal leden en het aantal greenfee spelers, maar ook onze zelfwerkzaamheid werpt zijn vruchten af. Dankzij de inzet van met name de ballenrapers, het tuinonderhoud en ons klusteam hebben we de kosten binnen de perken weten te houden.
De vergunning voor het plaatsen van de veldschuur, de grondruil en de verbreding van de horecavergunning hebben wij inmiddels verkregen. Dit betekent dat wij op korte termijn de voorbereidingen voor de bouw van de veldschuur kunnen gaan opstarten en de grondruil kunnen laten passeren. U wordt hier tijdig over geïnformeerd.

Highlights wedstrijden

Er werd, ondanks corona, in 2021 regelmatig gestreden. Felicitaties voor Marianne de Kimpe en Leo van Veghel, die als winnaars van de Matchplay-kampioenschappen naar voren kwamen. Ellen Claassen werd bij de dames winnaar van de Strokeplay-kampioenschappen, waarbij Jitze Saasen bij de heren zegevierde. Tenslotte wil ik ook Jeroen van Ganzenwinkel als winnaar van de ‘Business Trophy’ van harte feliciteren.

Bedanken

Ik wil namens het voltallige bestuur alle vrijwilligers in de vele commissies, de medewerkers van De Enk en D’n Dimpel, de pro’s, de sponsoren en alle de Businessleden bedanken voor hun bijdrage en inzet gedurende het afgelopen jaar. Wij rekenen ook het komende jaar weer op jullie bijdrage en jullie tomeloze inzet.

Tenslotte

Zoals al aangekondigd, zal op maandag 31 januari 2022 de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. U wordt tijdig geïnformeerd hoe die vergadering zal verlopen, rekening houdend met de dan geldende coronamaatregelen.
Ik wens u veel speelplezier tijdens de komende wintermaanden en ik hoop u graag in de loop van 2022, als vanouds, weer te kunnen ontmoeten.

Rest mij u, mede namens het bestuur, om voor de komende feestdagen het allerbeste te wensen en voor het nieuwe jaar wens ik ons toe dat we net zo succesvol en veerkrachtig zullen zijn als in 2021. Wij wensen u en uw familie een gezellige Kerst en alle goeds voor een fantastisch, energiek maar bovenal gezond 2022!

Uw voorzitter,
Wim van de Westerlo

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This