Natuur in de baan

door 27 december 2021

We hebben de afgelopen weken gezien en ondervonden dat er door Herbert en zijn team van De Enk flink is gewerkt aan het weer op orde brengen van een aantal zaken.

Inmiddels zijn, mede op advies van het Waterschap Aa en Maas, beide houten bruggen vervangen door vaste duikers. Voor HGC betekent dit er steeds na zo’n tien, vijftien jaar geen vervanging van de houten bruggen meer nodig is. Via de aangelegde duikers vindt onder andere de afwatering van de Zwanenbeemd plaats. Alle waterpartijen op onze golfclub zijn geschoond, gesnoeid en ontdaan van het riet.

Ook zijn de zichtlijnen vanaf de tees van hole 4 en 6 naar de greens geschoond en wordt later deze winter ook nog een stuk doorzicht op hole 5 geschoond. Voor de bescherming van een aantal watervogels en het behoud van larven wordt het riet gefaseerd geschoond. Dit zijn jaarlijks terugkerende werkzaamheden, zodat de afvoer van het overtollige water niet in gevaar komt en drainage goed kan aflopen. Voor het uitvoeren van de bovenstaande werkzaamheden en het afvoeren van het afval waren grote machines nodig, maar we hebben de schade tot een minimum te beperkt weten te houden.

Inmiddels is alle afval opgeruimd, ziet onze golfbaan er weer netjes uit, is die weer klaar voor het komende zomerseizoen en kunnen we weer genieten van de prachtige waterpartijen!

Herbert en Arie

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This