Redactie Statuut Evergreen getekend

door 18 december 2021

Woensdag 15 december jl. is door de voorzitter van HGC ‘Overbrug’ en de voorzitter van de redactiecommissie van de Evergreen het ‘Statuut redactie Evergreen’ getekend.

Daarmee is de onafhankelijke positie van de redactie van het clubblad gewaarborgd. Ook is in het statuut de mogelijkheid voor het bestuur opgenomen om, indien een artikel schade aan het imago van de club zou berokkenen, in overleg met de eindredacteur het artikel te rectificeren of terug te trekken. De verantwoordelijkheden van redactie en het bestuur zijn daardoor beter op elkaar afgestemd.

De wens van de redactiecommissie om een aantal jongere leden aan de redactie toe te voegen is nog altijd niet gehonoreerd. Graag komen wij in contact met enkele van onze leden die af en toe een rubriek kunnen verzorgen of een stukje willen schrijven. Mocht je belangstelling hebben, laat het even weten aan de voorzitter van de redactiecommissie per e-mail: aam.jacobs@chello.nl.

Voorzitter redactiecommissie Evergreen,
Fons Jacobs

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This