4 jaar lid GolfAlliantie

Door de Evergreen |
 21 februari 2022

HGC ‘Overbrug’ is vanaf 2018 lid van de GolfAlliantie, een samenwerkingsverband van negen golfclubs die beschikken over een 9-holes golfbaan met een A-status. Elk gewoon lid van een van die golfclubs mag gratis gebruik maken van de andere acht golfbanen. En dat wordt veelvuldig gedaan.

Alle clubs krijgen maandelijks en jaarlijks overzichten, spreadsheets en diagrammen van de bezoekersaantallen (zie foto’s cirkeldiagrammen van 2021). Die geven een getrouw beeld van de bewegingen tussen de aangesloten clubs.
Totaal waren er in 2021 bij de aangesloten clubs 5.569 ontvangen en uitgaande bezoeken. HGC ‘Overbrug’ ontving 395 gasten, hetgeen neerkomt op afgerond 7%; 317 leden van HGC ‘Overbrug’ gingen elders spelen en dit komt neer op afgerond 6%. Deze percentages staan linksboven in het cirkeldiagram.

Bovenin rechts van het midden staat het percentage van De Kurenpolder en met de klok meedraaiend komt men vervolgens uit bij De Tongelreep.

In de jaren voor corona, 2018 en 2019, waren er gemiddeld 7.800 bezoekers over en weer tussen de aangesloten clubs. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen bezoekers die 9 of 18 holes hebben gelopen.
In 2020 en 2021, de jaren van alle landelijk opgelegde beperkingen om het coronavirus te bestrijden, daalden de bezoekersaantallen naar gemiddeld 5.600, ruim 2.200 minder. Eerst mochten er geen bezoekers komen, toen alleen flights van 2, daarna van 4 en weer terug naar 2, enz.; de clubhuizen werden gesloten, vervolgens alleen open voor afhaalkoffie en dan weer open met de bekende basismaatregelingen. Allemaal erg veel onzekerheden, maar op alle golfbanen mocht in die twee jaar wel bijna de gehele tijd worden gespeeld.
De meeste bezoekers komen in de maanden juli, augustus en september en de minste in januari, februari en maart. De golfbanen die de meeste bezoekers krijgen zijn Nieuwegein, De Dorpswaard en De Kromme Rijn en de minste bezoekers gaan naar De Tongelreep en HGC ‘Overbrug’. Van die laatste clubs, samen met de Old Course, gaan ook de minste leden op bezoek bij de andere clubs.
De Kurenpolder is de golfclub waarvan de leden veruit het meest gebruik maken van de andere golfbanen. Men denkt dat dit komt omdat men blij is om bij clubs met bredere fairways en grotere greens te kunnen spelen en om niet de hele tijd balletjes in de Bergsche Maas en het Kurenpoldermeer te zien verdwijnen. Dit is wel wat gechargeerd, maar feit is dat de baan voor de gewone golfer veel problemen (uitdagingen?) kent.
In de afgelopen jaren was het bezoek aan HGC ‘Overbrug’ en van haar uitgaande leden als volgt:
Gasten van Alliantie
Bezoek van eigen leden aan Alliantie
2018
766
139
2019
490
396
2020
338
237
2021
395
317
Veruit de meeste gasten van HGC ‘Overbrug’ komen al die jaren van De Dorpswaard en van De Tongelreep; omgekeerd gaan onze leden ook het meest naar deze twee clubs en ook, maar in beduidend mindere mate, naar De Albatross. De afstand naar een andere club speelt een grote rol. Naar het midden van het land is vanwege de verkeersdrukte minder aantrekkelijk. Dat is te omzeilen door een menu uit het clubhuis te gebruiken en dus later terug te rijden om de files te vermijden of door een hotel te boeken voor een of twee nachten. Je regelt dan als het ware je eigen Pin High golfreis; je krijgt er geen balletjes bij, maar wel een of twee gratis greenfees!
2022 is gestart en de eerste bezoekers zijn al gesignaleerd. Vanuit HGC ‘Overbrug’ zijn ook al leden elders gaan spelen. Met het lengen der dagen en de versoepelingen betreffende het coronavirus zijn er nu geen belemmeringen meer om gebruik te maken van de overige GolfAlliantiebanen.
Maak gebruik van deze mogelijkheden en geniet ervan.

Redactie Evergreen,
Piet de Jager

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This