Het bestuur stelt zich voor…

Door de Evergreen |
 28 februari 2022

Wim van de Westerlo, voorzitter, ook in coronatijd

Precies op de eerste dag van het vervallen van de coronaregels, op 25 februari 2022, had de redactie een gesprek met onze voorzitter Wim van de Westerlo. Een gesprek dat startte met een ouderwetse handdruk en een kop koffie.

Bepaald geen uitgebluste of gefrustreerde voorzitter na twee jaren van moeizaam besturen, waarin de diverse maatregelen elkaar snel afwisselden. Neen, een voorzitter die, samen met zijn bestuur enthousiast vertelde over de nieuwe plannen voor een succesvol golfjaar 2022 met hopelijk aan het einde weer een golfster en golfer van het jaar.

Hoe staan wij er als club voor?

Gelukkig kunnen we op maandag 11 april weer een ledenvergadering houden. Na 27 januari 2020 en de digitale vergadering van 9 februari 2021 kunnen we weer fysiek bij elkaar komen. Ook het voltallige bestuur kijkt hier naar uit. Dan ook zullen de financiële stukken over 2021 en de begroting voor 2022 worden vastgesteld. Over 2021 wordt een klein plusje geboekt, ook nadat weer een deel van de lening voor de aanpassing van de baan en de renovatie van het clubhuis is afgelost. Tevens konden de noodzakelijke reserveringen worden gedaan. Door een forse toename van het aantal leden en de eigen inbreng van vele vrijwilligers waren enerzijds de opbrengsten hoger dan geraamd en anderzijds de kosten lager. We staan er dus nog steeds goed voor.
Natuurlijk waren de inkomsten van het clubhuis ook lager dan geraamd vanwege de diverse keren dat het clubhuis moest worden gesloten.

Vrijwilligers

Wim roemde de inzet van de vele vrijwilligers. Hij vond het dan ook jammer dat de Vrijwilligersdag geen doorgang kon vinden. Het chocolade bedankje tijdens de feestdagen is door velen erg gewaardeerd. Eens te meer is gebleken dat de vrijwilligers een belangrijke basis vormen voor onze club. Ook is hij zeer tevreden over het feit dat al onze businessleden en sponsoren onze club trouw zijn gebleven.

Bestuur

Ondanks de vaak zeer ingrijpende maatregelen heeft het bestuur toch steeds weer één keer per maand kunnen vergaderen en de noodzakelijke besluiten kunnen nemen. De bijzondere omstandigheden maakten het echter vaak nodig om, vaak bilateraal, veelvuldig met elkaar te overleggen. 

Door de uitstekende inzet van de NGF en de positieve samenwerking met de gemeente en haar BOA’s was het mogelijk toch nog vaak op de golfbaan actief te zijn. Ook onze leden verdienen een compliment voor het gedisciplineerde gedrag in en rondom onze accommodatie, waardoor waarschuwingen van hogerhand zijn uitgebleven. Via actuele nieuwsbrieven heeft het bestuur de leden op de hoogte proberen te houden van de maatregelen en de gevolgen voor het gebruik van onze accommodatie als gevolg van dit vervelende coronavirus.

Doorkijk naar 2022

De Weco zorgt weer voor een aantrekkelijk programma. Het bestuur nodigt de leden dan ook uit hieraan veelvuldig deel te nemen. Op de enquête met betrekking tot de starttijden is zeer goed gereageerd. Een meerderheid heeft gepleit om ook in de toekomst de starttijden te handhaven. Binnenkort komt het bestuur met beleid op dit punt. Met de bouw van de veldschuur, inclusief de uitbreiding van het aantal lockers, wordt direct na de bouwvakvakantie gestart. Het gebruik van de sociale media gericht op de externe communicatie om de bekendheid van onze accommodatie te bevorderen, maar ook voor de interne communicatie, zal worden geoptimaliseerd. Met de caddiemasters is in goed overleg gesproken over een betere inzet met de beschikbare uren die gespreid over de dag kunnen worden ingezet.
Kortom, we hebben te maken met een strijdbare voorzitter, die vol met plannen zit en bereid is nog een aantal jaren de kar te blijven trekken om voor de leden een aantrekkelijke golfaccommodatie te behouden.

Redactie Evergreen

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This