Algemene Ledenvergadering 2022

Door de Evergreen |
 14 april 2022
Na ruim twee jaar geen Algemene Ledenvergadering te hebben gehad, waarbij de leden lijfelijk aanwezig konden zijn vanwege corona, was het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van 11 april een feest van herkenning. Met ongeveer 100 aanwezigen was het lekker druk, flinke discussies, goede besluiten en dat allemaal in een sfeer waaruit blijkt dat het met de clubgeest van de leden goed zit.
De agenda werd vlot afgewerkt en de afwisseling van presentaties van verschillende bestuursleden over mogelijkheden om de seniorleden langer en met meer plezier te laten golfen, het financiële beleid en de plaatsing van een veldschuur met daarin tevens uitbreiding van de lockersruimte, was plezierig.

Een overzicht van een aantal agendapunten

Wel of geen starttijdenregeling?

Een tijd werd er gediscussieerd over het al dan niet doorgaan met het reserveren van een starttijd. Deze werd ingevoerd onder invloed van de landelijke corona-maatregelen, waarbij het cruciaal was om mensen onderling afstand te laten houden. Dus niet met bijvoorbeeld vijf flights tegelijk op de afslag van hole 1, maar alleen op een gereserveerde starttijd. Het bestuur had in januari 2022 een enquête gehouden onder leden waarin onder andere werd gevraagd naar de voorkeur van de leden of zij al dan niet voor doorgaan met het reserveringssysteem van starttijden waren.
De response op de enquête was groot: maar liefst 75% van de leden had gereageerd! 58% was voor en 42% was tegen handhaving van de starttijdenregeling. Het bestuur koos er niet voor om de meerderheid van de stemmen te laten gelden. Zij zocht naar een oplossing waarbij er een evenwichtige balans tussen voor- en tegenstanders werd gecreëerd.

Zij besloot als volgt: gedurende de wintertijd blijft de starttijdenregeling gehandhaafd; tijdens de zomertijd is de reservering van starttijden verplicht van maandag tot en met vrijdag tot 16.00 uur en in het weekend en van maandag tot en met vrijdag vanaf 16.00 uur is een vrije inloop mogelijk. Deze regeling wordt na een jaar geëvalueerd en indien nodig verder bijgesteld.

Kosten veldschuur

De vergadering ging akkoord met de kosten voor het plaatsen van een veldschuur. Ook ging de vergadering akkoord met de afschaffing van de barfee met ingang van 1 januari 2023.

Lid van Verdienste

Het bestuur vroeg aan de Algemene Ledenvergadering toestemming om de heer Willem van der Ven te benoemen tot Lid van Verdienste vanwege zijn bijzondere en langdurige verdiensten: oprichting en ontwikkeling van de Business Club, zijn jarenlange lidmaatschap van de baancommissie en het functioneren als caddiemaster. Onder groot applaus ging de vergadering daarmee akkoord.

Jaaroverzicht van het verenigingsjaar 2021

De voorzitter memoreerde dat het jaar 2021 onder invloed van de maatregelingen ten behoeve van het coronavirus een bijzonder jaar was geweest. Het grootste deel van het jaar was de baan toegankelijk voor de leden. Het aantal nieuwe leden zorgde voor een groei naar circa 600 leden en financieel was het een prima jaar. De zelfwerkzaamheid van onze leden heeft gezorgd voor een vermindering van de onderhoudskosten. Zonder deze inzet en die van andere vrijwilligers en commissieleden, medewerkers van De Enk en D’n Dimpel kan de club niet zo’n goed resultaat behalen.

Het bestuur is hen zeer erkentelijk voor hun bijdragen.

Tot slot

De Algemene Ledenvergadering van 2021 was online. Om die te organiseren heeft dat het bestuur veel extra tijd gekost. Het was een unieke bijeenkomst: mooi om mee te maken! Toch is een Algemene Ledenvergadering met leden die fysiek aanwezig zijn en ter plekke hun inbreng hebben voor iedereen veel prettiger.

Laten wij daarom maar hopen dat het bij die ene keer online blijft.

Redactie Evergreen,
Piet de Jager

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This