Hoe gaat het met… Rijn Schellekens?

Door de Evergreen |
 12 september 2022
In deze rubriek gaat de redactie op bezoek bij leden die iets positiefs of problemen te melden hebben, die hun invloed hebben gehad op hun bezoeken aan onze golfaccommodatie. Vandaag is de beurt aan Rijn Schellekens.

Rijn Schellekens bokaal

Wij kennen Rijn van de jaarlijkse wedstrijd om de Rijn Schellekens bokaal. Een wedstrijd tussen de speelsters van de Damesochtend op dinsdag en de spelers van de Herenochtend op donderdag. Een wedstrijd waar de gezelligheid voorop staat en waarvan Rijn de initiator en hoofdsponsor van is.

Rijn Schellekens

Dit jaar heeft deze gezelligheidswedstrijd voor de tweeëndertigste keer plaatsgevonden en staat de naam van de dames voor de twaalfde keer op de beker. In 1991 was er de vraag vanuit de dames waarom zij niet mochten deelnemen aan de Herenochtend, want zij waren in de golfsport immers beter dan de mannen. Hierop nam Rijn het initiatief om een wedstrijd tussen de dames en de heren te organiseren. En ja, de eerste vermelding op de beker is die van de dames. Wat al die jaren gebleven is: de gezelligheid.

Golfsport

Ik zit aan tafel met een allesbehalve inactieve man van 78. Een man die enthousiast spreekt over zijn golfsport en het, als gevolg van gezondheidsproblemen, gemis van deelname aan de Herenochtend. Hij wil er zo graag bij horen, maar sinds 2019 laat zijn gezondheid hem in de steek. Het begon met een bronchie-ontsteking, gevolgd door levercirrose en als complicatie zijn kwaadaardige tumoren in/op de lever vastgesteld. In april 2021 en 2022 heeft dat geleid tot een tweetal geslaagde ingrepen. Het herstel na deze operaties vergt veel tijd. Hij hoopt dan ook dat volgend jaar dergelijke operaties achterwege kunnen blijven. Hij mist al deze jaren de gezelligheid na afloop van het golfen en het dagelijkse glaasje wijn. Gelukkig kan zijn echtgenote Tonnie, na ook enige tijd met gezondheidsproblemen te hebben gekampt, wel weer actief golfen. Rijn beperkt zich tot enkele speciale evenementen, zoals de Vriendendag op 15 september a.s.

Naaimachine winkel

Inmiddels heeft de dochter van Rijn en Tonnie alle activiteiten betreffende de naaimachinehandel overgenomen, maar hij meldt wel met enige trots dat hij nog twee dagen per week reparaties uitvoert aan met name de oudste machines.

De redactie wenst Rijn de kracht toe om snel te herstellen om weer vaker op onze accommodatie aanwezig te kunnen zijn. In ieder geval hoopt hij vanaf het nieuwe jaar weer op donderdagochtend aan de wedstrijd deel te nemen.

Redactie Evergreen

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This