Het bestuur stelt zich voor…

Door de Evergreen |
 13 oktober 2022

Op dinsdag 4 oktober jl. ging ik opgewekt naar de afgesproken Bestuursvergadering van onze golfclub. Eindelijk was het weer mogelijk om de afspraak na te komen om twee keer per jaar een gesprek te hebben met het voltallige bestuur. Ook hier had de Corona-periode langdurig roet in het eten gegooid. Wie schetst mijn verbazing toen ik op het afgesproken tijdstip de voorzitter ontmoette en hij me vertelde dat de vergadering een week was verplaatst.

Dan maar een kort gesprekje met de voorzitter zelf.

Veldschuur (lockerruimte)

De eerste vraag die me op de lippen brandde was natuurlijk: wanneer start nu eindelijk de bouw van de veldschuur? Het ziet er naar uit dat dit nu echt per 1 november a.s. gaat gebeuren. Als het meezit zal die dan in het eerste kwartaal 2023 beschikbaar komen.

Hoe staan we ervoor?

Nu we de laatste maanden nauwelijks werden gehinderd door Corona mogen we terugkijken op een geslaagd seizoen, dat nu op zijn einde loopt. Veel wedstrijden hebben doorgang gevonden. Door de Weco is een aantrekkelijk aanbod van wedstrijden georganiseerd, die over het algemeen goed bezocht zijn. Alleen de deelname aan de Maandbeker-wedstrijden viel wat tegen. De Weco gaat analyseren wat de oorzaak hiervan kan zijn. De baan zelf lag er door de inspanningen van velen voortreffelijk bij. De voorzitter roemt met name de inzet van ons klussenteam. De ongenode gasten (kraaien) maken er aan het einde van het seizoen een potje van en houden aardig huis op de baan. Is het gelukt de lange droogteperiode goed te overleven, zorgen deze kraaien ervoor dat grote delen van de baan opnieuw moeten worden ingezaaid.

Tenslotte kan worden gezegd dat we financieel goed in de pas lopen met onze begroting. Alleen de toegenomen energielasten vragen nog de nodige aandacht. Maar voor wie niet? Al met al verwacht de voorzitter, mede ook door de inzet van de vele vrijwilligers, het jaar positief te kunnen afsluiten. Wim is dan ook verheugd dat op woensdag 19 oktober de Vrijwilligersdag weer kan plaatsvinden en dat nagenoeg 50 leden zullen deelnemen.

Nieuwe leden

De voorzitter vraagt nog eens de aandacht voor de werving van nieuwe leden. Iedereen die zich nu laat inschrijven als lid van onze club voor het jaar 2023 kan na betaling van het inschrijfgeld van € 100,= gratis deelnemen aan alle verenigingsactiviteiten in dit aflopende jaar 2022. Natuurlijk moet men dan wél eerst de contributie voor het jaar 2023 voldoen.

Dus geachte lezers, met elkaar kunnen we er dan ook voor zorgen dat een wachtlijst weer snel ter sprake kan komen. Terloops deelde Wim nog even mee dat de Nieuwjaarsreceptie, mits corona geen roet in het eten gooit, plaatsvindt op 8 januari 2023.
Al met al toch weer een zinvol interview met onze voorzitter.
Namens de redactie Evergreen,
Fons Jacobs

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This