De hobby van…

Door de Evergreen |
 14 november 2022
Herbert Beekmans, Loek van Poppel, Harrie van de Rijdt en Toon van de Vorst zijn al heel lang lid van onze golfclub. Zij spelen of speelden niet onverdienstelijk en zijn als vrijwilliger betrokken (of geweest) in het bestuur en allerlei commissies. Ook aan de Herenochtend werd en wordt door hen fanatiek meegedaan, maar daar bleef het niet bij.
Enige tijd geleden, niemand weet precies hoe lang, misschien al wel meer dan 15 jaar, kwamen zij op het idee om na afloop van de Herenochtend een kaartje te gaan leggen. Rikken moest het worden. Een, volgens hen, typisch Brabants kaartspel dat gepeeld wordt met zijn vieren. Je leert dit spel meestal thuis van je ouders. Je speelt de ronde alleen of met wisselende partners. Er mag bij gekletst worden en daar wordt veel gebruik van gemaakt.
Er wordt om geld gespeeld: 10 cent per slag en dat is al die jaren gelijk gebleven. Een vaste schrijver houdt elke keer de stand bij en op het eind van de middag maakt hij bekend wie moet betalen en wie ontvangt. Als het tijdens de Herenochtend langdurige regende, begonnen zij eerder met rikken.
Alles gaat in perfecte harmonie: wie er moet geven is regelmatig een punt van orde. Als je dat koppelt aan het niet meer weten wanneer er is begonnen met rikken na de Herenochtend, zou je kunnen denken dat dit geheugenverlies iets met leeftijd te maken heeft.

Gedicht

Loek van Poppel heeft over dat rikgezelschap ooit een niet gepubliceerd gedicht geschreven. Het luidt als volgt.

Ied’re week op donderdag
Gaan de heren aan de slag
Eerst om tien uur in de baan
Een keer of honderd lekker slaan
Kun je bij de winnaars zijn?
Krijg je fijn een flesje wijn

Daarna gaat het pas gebeuren
Met een kleur als bellefleuren
Gaat een vijftal weer aan slag
De tweede helft van de dag
Wordt er gewoonlijk opgewekt
Gerikt, gerikt dé ’t verrekt

De grote tafel op de hoek
Is dan voor Herbert, Peter, Loek
Voor Wim en voor ons aller Toon
En iedereen vindt dat gewoon
Dat men plaats maakt voor dit stel
Dat gunnen ze dit vijftal wel

Loek en Harrie

Dit gedicht geeft goed weer hoe het vijftal de donderdag vulde met golfen en rikken en hoe zij dat beleefden. Een paar kanttekeningen hierbij. Wim de Koning en Peter Verhees zijn niet meer onder ons, maar zij hebben zolang dit mogelijk was altijd mee gerikt. Het woord ‘verrekt’ betekent hier niet ‘ontwricht’, maar op zijn Hellemonds: ‘flink’. Nieuwkomers op de Herenochtend, die alle gebruiken nog niet kenden, werd op niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt dat aan de grote tafel door de heren werd gerikt. Oprotten dus!

Toon en Herbert

Al met al hebben de heren in ons clubgebouw een genoeglijke middag. Zij zouden hun aantal willen uitbreiden naar 5 of 6 spelers, zodat er iemand een keertje bij verhindering kan uitvallen. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om eens een middagje, donderdags vanaf 13.00 uur, mee te spelen.
Redactie Evergreen,
Piet de Jager

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This