Redactioneel…

Door de Evergreen |
 21 december 2022

Het jaar is weer bijna voorbij. Een bijna corona-loos jaar waarin toch veel wedstrijden doorgang hebben kunnen vinden. Onze club bloeit weer als vanouds. Wij hebben ook veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Maar toch zullen we niet echt tevreden terug kunnen kijken op 2022.

Oorlog en crises

In februari werden wij opgeschrikt door de verschrikkelijke agressie van Rusland tegen Oekraïne; iets wat zijn weerga in de moderne geschiedenis nauwelijks kent. De gevolgen hiervan hebben ook Nederland niet onberoerd gelaten. Daarnaast hadden we met zijn allen al te maken met een noodzakelijke energietransitie, maar gevoegd bij de mede door de genoemde oorlog ontstane tekorten van fossiele brandstoffen, is er sprake van een bijna onoplosbare problematiek. De noodzakelijke prijsstijgingen maken het voor veel gezinnen dan ook bijna onmogelijk om het huishoudboekje nog sluitend te krijgen. Ik ga u niet verder vervelen met de diverse andere, voornamelijk politieke, crises.

Toch is er hoop

Kerstmis staat voor de deur. Van oudsher een feest van hoop en daarnaast ook van vrede en verbondenheid. Al of niet gelovig brengt de viering van dit feest vreugde in onze harten. Verbondenheid binnen families en met vrienden en kennissen. Direct daarna vindt het afscheid van 2022 en de viering van Nieuwjaar plaats. Het geeft het gevoel van iets nieuws: we kunnen met een schone lei beginnen aan een nieuw jaar. Laten wij elkaar, naast de andere vele goede wensen van persoonlijke aard, ook een mooi verenigingsjaar voor onze golfclub wensen. 

Laten we daarbij niet onze vrijwilligers vergeten. Dat we lid kunnen en mogen zijn van onze golfclub danken wij ook aan de inzet van een grote groep vrijwilligers. Zij maken het mogelijk dat we ‘ons hoofd leeg kunnen maken’ en dat we kunnen genieten van onze mooie accommodatie. Dat wenst de redactie van ons clubblad alle lezers toe voor 2023.

Voorzitter redactiecommissie Evergreen,
Fons Jacobs

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This