Algemene ledenvergadering HGC ‘Overbrug’

Door de Evergreen |
 27 januari 2023

Zo’n 50 leden waren maandagavond 23 januari 2023 aanwezig op de ALV van HGC ‘Overbrug’. Na het welkom door de voorzitter werd stilgestaan bij het overlijden van de leden in het afgelopen jaar. Vervolgens werd de voorgestelde agenda punt voor punt afgewerkt. Hieronder volgt een korte samenvatting van het besprokene.

De starttijdenregeling die per april 2022 voor één jaar was ingegaan blijft vooralsnog gehandhaafd en zal in april 2023 worden geëvalueerd. Daarna kan die, al dan niet bijgesteld, worden gecontinueerd.

Ingevolge de in werking getreden Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen zal statutair een en ander moeten worden aangepast bij onder andere de taakstelling en de aansprakelijkheid van het bestuur. Uiterlijk 1 juli 2026 moet dit zijn gewijzigd. Een notaris gaat de benodigde veranderingen verder voorbereiden.
De nieuw gebouwde veldschuur is wat de buitenkant betreft gereed; het binnenwerk wordt vanaf nu aangepakt. Volgens de planning wordt ervan uitgegaan dat de veldschuur in april operationeel is.

Het Jaaroverzicht

Het jaaroverzicht van de voorzitter was in grote lijnen hetzelfde als zijn Nieuwjaarsspeech en die ging over droogte, kraaien, wedstrijden en competities, het vierde Helmonds Open Kampioenschap, financiën, het groeiende ledenbestand en het belang van de inzet van de vele vrijwilligers.
Een groot deel van de vergadering ging vervolgens over het financieel jaarverslag 2022 en de begroting 2023. De vergadering ging akkoord met het verslag 2022 en met de begroting 2023. Na het voorlezen van het verslag van de kascommissie verleende de vergadering decharge aan het bestuur en de penningmeester voor het gevoerde financiële beleid in 2022.
HGC ‘Overbrug’ blijft ook dit jaar weer lid van de GolfAlliantie. Twee clubs zijn daarbij afgehaakt, De Kurenpolder en de Old Course, en er zijn twee nieuwe clubs, Kagerzoom in Warmond en Spandersbosch in Hilversum bijgekomen.
Als nieuwe penningmeester werd Jean Pierre Adams verkozen.

Lid van Verdienste

Voorzitter Wim van de Westerlo stelde de vergadering voor om aftredend penningmeester Willem van Zandvoort vanwege zijn jarenlange grote inzet en verdiensten in commissies en bestuur te benoemen tot Lid van Verdienste van HGC ‘Overbrug’. Bij acclamatie ging de vergadering daarmee akkoord.
In zijn geestige speech ging onze voorzitter nog nader in op Willems presentaties tijdens de jaarvergaderingen. Boven alles was die zeer deskundig en er was geen speld tussen te krijgen. De afsluiting ervan was meestal hetzelfde: “het was een moeilijk jaar, maar we zijn in control” en soms wisselde hij dit af met “het was weer een moeilijk jaar, maar we zijn nog steeds in control”.
In zijn bedankwoord zei Willem dat hij het een eer had gevonden om penningmeester van HGC ‘Overbrug’ te zijn geweest. Hij had het altijd met liefde en plezier gedaan en wenste zijn opvolger alle succes. Zijn golfambities had hij graag gerealiseerd met een plekje op de bordjes/schildjes in de hal van het clubhuis voor de winnaars van clubkampioenschappen e.d. Dat is tot zijn spijt nog niet gelukt, maar met de benoeming tot Lid van Verdienste hangt zijn naam binnenkort alsnog op een bordje/schildje in de hal.

Wim en Willem

Tot slot bedankte de voorzitter alle aanwezigen voor hun belangstelling en hun inbreng. Al met al was het een geanimeerde en plezierige ALV. Het gaat goed met HGC ‘Overbrug’ en dat wil iedereen zo houden!

Redactie Evergreen,
Piet de Jager

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This