Vijf jaar lid van de GolfAlliantie

Door de Evergreen |
 19 januari 2023

Sinds 2018 is onze golfbaan lid van de zogeheten GolfAlliantie. Dit zijn negen clubs, met een 9-holes baan en een A-status, waarvan de leden met volledig speelrecht gratis op alle andere banen van de GolfAlliantie mogen spelen. Zij hebben daar volgens gemaakte afspraken in principe dezelfde rechten als de leden van de aangesloten clubs.

Het kan dus wel eens voorkomen dat op andere banen andere regels, bijvoorbeeld voor de reservering van speeltijden, gelden waaraan men zich als gast moet conformeren. Om de GolfAlliantie zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen hebben de voorzitters – of hun vertegenwoordigers – jaarlijks een paar keer overleg over de gang van zaken.
Daarnaast wordt er maandelijks en jaarlijks gerapporteerd over aantallen leden die bij de aangesloten clubs binnenkomen en uitgaan. Dit gebeurt via spreadsheets en staaf- en cirkeldiagrammen.
In onderstaand spreadsheet staan van alle leden van de GolfAlliantie het aantal binnengekomen bezoekers van andere clubs en het aantal uitgaande leden.

In
Uit
Kurenpolder
377
1.609
Nieuwegein
1.251
767
Dorpswaard
1.242
639
Albatross
695
662
Old Course
600
489
Kromme Rijn
896
1.188
Strijensche
873
642
Overbrug
373
393
Tongelreep
436
354
Totaal
6.743
6.743

Weergegeven in cirkeldiagrammen, met geen absolute getallen maar percentages van het totaal, ziet dat er als volgt uit. Ontvangen is hierbij gelijk aan In en Uitgaand aan Uit.

Het totaal aantal leden dat voor de corona-maatregelingen gebruik maakte van de GolfAlliantie was gemiddeld 7.800 . Tijdens alle opgelegde beperkingen in 2020 en 2021 liep dat aantal terug naar zo’n 5.600. Met de opheffing van nagenoeg alle maatregelingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het aantal in 2022 opgelopen naar ruim 6.700.

Het verschil tussen Ontvangen en Uitgaand is bij sommige clubs erg groot. Je kan stellen dat, als er geen evenwichtige balans is tussen beide is, dit consequenties heeft voor de baanbezetting.

Bij HGC ‘Overbrug’, De Tongelreep, Albatross en de Old Course is er een goed evenwicht tussen uitgaande en ontvangende spelers. Hierdoor blijven de spelmogelijkheden voor de leden vrijwel hetzelfde.

Bij Kurenpolder en Kromme Rijn gaan er meer spelers uit dan dat er binnenkomen en bij De Dorpswaard en Nieuwegein komen er veel meer binnen dan er uit gaan. Spelers van HGC ‘Overbrug’ gaan voornamelijk naar De Tongelreep en De Dorpswaard. De afstand naar deze clubs is hierbij zeer bepalend. Helmond en Eindhoven liggen in het gebied van de GolfAlliantie enigszins decentraal. Denkend aan een uitbreiding van het aantal deelnemende clubs zou het voor beide clubs gunstig zijn als die gezocht wordt in Oost- en Midden-Brabant en in Limburg.

Een verruiming van de reservering van 9 naar 18 holes bij de clubs rondom Utrecht zou ook meer mogelijkheden geven om daar te gaan spelen. Je gaat nou eenmaal niet ruim een uur rijden om maar negen holes te kunnen spelen. De leden van die clubs kunnen wel bij ons voor 18 holes inschrijven. Gelijke monniken, gelijke kappen!

HGC ‘Overbrug’ kent over vijf jaar de volgende cijfers:

Gasten van Alliantie
Bezoek van eigen leden aan Alliantie
2018
766
199
2019
490
396
2020
338
237
2021
395
317
2022
375
393

Het eerste jaar dat wij lid waren van de GolfAlliantie kwamen er veel bezoekers van buiten en daarna liep het wat terug; vervolgens vanaf 2020 bleven de cijfers redelijk stabiel.

In maart 2023 overleggen de voorzitters over allerlei lopende zaken en over de samenstelling van de GolfAlliantie. Of er clubs zijn die afvallen, maar ook over mogelijke nieuw aan te sluiten clubs. Hierbij zijn Golfclub Kagerzoom in Warmond en Spandersbosch in Hilversum in beeld.

Wellicht kunnen daar ook bovengenoemde zaken over reserveringen van starttijden – met name over 9 of 18 holes – en eventuele uitbreidingen in Brabant en Limburg aan de orde worden gesteld.

Na gedurende vijf jaar lid van de GolfAlliantie te zijn geweest, kun je wel stellen dat het binnen HGC ‘Overbrug’ een vaste plek heeft gekregen en dat daardoor de speelmogelijkheden van onze leden op een aangename wijze worden vergroot.

Redactie Evergreen,
Piet de Jager

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This