Wie komt meehelpen?

Door de Evergreen |
 12 januari 2023
Op de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van 2020 deed het bestuur een oproep aan alle leden om zich vrijwillig in te zetten voor noodzakelijke activiteiten voor de club. Daarmee zou een besparing op de overheadkosten kunnen worden gerealiseerd.
In juni zijn wij met z’n tienen begonnen met het vegen van de driving range op maandagmorgen, woensdagmiddag en op zaterdag. In de loop van 2020 kregen we hulp van de bewoners van het Thomashuis. Op initiatief en onder leiding van René Stockx kwamen zij de ballen vegen op de donderdagmorgens. De woensdaggroep werd daardoor overbodig – je hoeft namelijk niet twee dagen achtereen te vegen – en zij werden op verzoek ingedeeld bij de maandagploeg.

Alle ballen verzamelen!

Omdat het eerste jaar zo goed was gegaan en om ‘de onderlinge contacten eens aan te halen’ werd er een wedstrijd georganiseerd voor de ballenvegers, voor Herbert en voor bestuurslid Wilco van Weert. Het was een gezellige middag met een 9-holes wedstrijd en na afloop een door het bestuur aangeboden aangeklede borrel, met als prijs ‘De Gouden Veger’. Ook het afgelopen najaar, na een jaar overgeslagen te hebben vanwege de coronapandemie, hebben we deze wedstrijd weer gehouden.

Het Thomashuis gaat stoppen

We zijn nu ruim twee en een half jaar verder en we doen dit werk nog steeds met veel plezier! Echter, de bewoners van het Thomashuis hebben aangegeven te stoppen met hun werk. Er is een nieuwe leiding in het Thomashuis, het vervoer is een probleem en, last but-not-least, de bewoners worden ouder en voor hen dreigt dit werk te zwaar te worden.

Er wordt momenteel gewerkt met z’n tweeën: de een rijdt in de workhorse en de ander loopt, samen de ballen ‘lossen’ en dan omgekeerd! Lekker werk en na ruim een uur ben je klaar, met na afloop een kop koffie bij D’n Dimpel als beloning. Graag doen wij een oproep aan alle leden om onze groep te komen versterken, zodat we gezamenlijk dit werk kunnen blijven doen. Indien er 4 à 5 leden bereid zijn ons te komen helpen ben je slechts één keer in de drie weken aan de beurt op donderdagmorgen of woensdagmiddag.

Aarzel niet en meld je aan!

Ook indien je alleen maar meer informatie wilt hebben, neem gerust contact op. Alvast hartelijk dank, met sportieve groet,

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This