Redactioneel

Door de Evergreen |
 17 september 2023
 

Individualisering

Soms vraag ik mij wel eens af in welke maatschappij leven wij? Ik behoor tot die generatie die, in de ogen van jonge goed opgeleide academici, alles verkeerd heeft gedaan. Het is onze schuld dat we nu een klimaatprobleem hebben, een stikstofprobleem en nog meer milieuproblemen. Wij hebben de lucht vervuild door onze vlieglust en hebben door de CO2 uitstoot de dampkring aangetast.

En wat te denken van de PFAS-problematiek. Als we al weten wat het is, dan hebben wij dat natuurlijk ook veroorzaakt. Deze jonge generatie heeft dit alles ontdekt doordat ze, vaak op onze kosten, er veel onderzoek naar hebben gedaan.

Pensioenen

Het is ook die generatie jongeren die bang is dat wij hun pensioen aan het opmaken zijn. Dat ze gehoord worden, blijkt wel uit de recente gegevens over 2022, waaruit blijkt dat iedere Nederlander er in dat jaar, hoe gering ook, wat koopkracht betreft op vooruit is gegaan. Allemaal, behalve de pensioengerechtigden. Die zijn er 2% op achteruit gegaan. Ik behoor niet bij de klagers, maar toch. Ik moet in discussies over deze onderwerpen nog de eerste jongere tegenkomen die spreekt over de generatie die de welvaart van nu mede heeft opgebouwd, het onderwijs heeft verbeterd, heeft geïnvesteerd in diverse nieuwe industriële ontwikkelingen, die het mogelijk heeft gemaakt dat de arbeidsomstandigheden aanmerkelijk zijn verbeterd, de vijfdaagse werkweek heeft ingevoerd, enzovoort enzovoort. Wij leerden over het respect voor onze voorgaande generaties en gunden hen een zorgeloze oude dag. Nu schaam ik mij wel eens voor de manier waarop we de zorg hebben afgebouwd. Ik schaam mij voor het feit dat al meer dan 20% van onze kinderen leven op of onder de armoedegrens. Maar ik schaam mij ook dat vele gepensioneerde inmiddels klant zijn bij de voedselbank.

22 november 2022

Op 22 november mogen we weer gebruik maken van ons actieve kiesrecht. De enige dag waarop de democratie zegeviert. Zouden in de dagen daarna de gekozenen nog weten wat ze hebben beloofd? Het gaat om de solidariteit tussen de generaties. Samen moeten we onze problemen oplossen. Daar hebben we iedereen bij nodig. Iedereen, dus ook de vertegenwoordigers van eerdere generaties, dient te worden gehoord. Het door journalisten spreken van de op de golfbaan vertoevende pensionado’s moet worden verboden. Op onze golfbaan respecteren we iedereen, ongeacht leeftijd en afkomst. We streven toch naar inclusiviteit?

Voorzitter redactie commissie Evergreen,
Fons Jacobs

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This