Even voorstellen…

Door de Evergreen |
 18 maart 2024

Handicart consul

Mijn naam is Ben van Lieshout. Per 1 januari 2024 heb ik de taak als Handicart Consul van Harrie van de Rijdt overgenomen. Ik ben 65 jaar, register arbeidsdeskundige van beroep en maak sinds afgelopen jaar van de gelegenheid gebruik om te genieten van (deels) vervroegd pensioen.

Ik woon in Brandevoort, samen met Marjo en onze zoon Joep. Joep en ik zijn zo’n tien jaar geleden lid geworden van HGC ‘Overbrug’. Ik ben, tot twee jaar terug, betrokken geweest bij de jeugdcommissie. Joep is inmiddels overgestapt naar ’t Woold, waar hij met het jeugdteam in de hoofdklasse speelt. Marjo golft af en toe. Als geboren en getogen Helmonder voel ik me thuis bij onze golfclub en wil er ook graag actief betrokken bij blijven, als golfer maar ook als vrijwilliger. Toen ik vanuit het bestuur werd gevraagd om de taak van Handicart Consul over te nemen heb ik daar ja tegen gezegd. Maar ik kan het uiteraard niet alleen. Ik vraag ieders medewerking.

Handicart clubconsul

De op onze golfbaan aanwezige handicarts zijn van de Stichting Handicart en we hebben die in bruikleen. Als clubconsul vorm ik de link tussen onze golfclub en de Stichting Handicart en ben ik het aanspreekpunt. Meer informatie over de Stichting is te vinden op www.handicart.nl.
Mijn rol is onder meer dat ik er op toe zie dat de buggy’s op een goede manier worden gebruikt, waar we trouwens ook gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Ik doe dat samen met de baancommissaris, de greenkeeper en de caddiemaster. Gebruik de buggy waarvoor die is bedoeld, ben er zuinig op, laat geen troep achter en maak ’m schoon als dat nodig is, zodat de volgende gebruiker er ook weer netjes mee de baan in kan. Mocht er schade ontstaan, meldt dat dan meteen, zodat een en ander kan worden afgehandeld. In dit verband wijs ik op de gebruikersafspraken.

Daarnaast is mijn rol dat ik er op toe moet zien dat het gebruik van de handicarts op onze golfbaan ook financieel mogelijk blijft. De financiële bijdrage vanuit (de leden van) de club bepaalt het aantal handicarts dat we op de club in bruikleen hebben.

De Stichting Handicart vraagt aan de pashouders een jaarlijkse bijdrage van tenminste €50,=. Daarnaast wordt een gebruikersvergoeding in rekening gebracht. Indien beschikbaar kunnen buggy’s ook worden gebruikt door niet-pashouders.

Daarnaast wordt op eenieder een beroep gedaan om het initiatief van de Stichting Handicart te ondersteunen door middel van een eenmalige gift, structureel donateurschap en/of sponsoring. Door dit te linken aan onze golfclub komt het ook ten goede aan de handicarts die op onze baan aanwezig zijn.

Handicart-wedstrijd Tweede Pinksterdag

Ik wijs graag op de traditionele handicart-wedstrijd die op Tweede Pinksterdag wordt gehouden en waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Stichting Handicart. Voor deze wedstrijd ben ik nog op zoek naar ondersteuning op de dag zelf, maar ook in de vorm van gadgets, prijsjes en veilingitems, want er wordt ook weer een Amerikaanse veiling gehouden. Nadere informatie volgt.

Paaspubquiz

Ook nodig ik iedereen uit om deel te nemen aan de PaasPubquiz die op 30 maart 2024 door d’n Dimpel wordt georganiseerd en waarvan een deel van het inschrijfgeld naar onze handicarts zal gaan. Inschrijving staat open voor iedereen, dus ook voor startende golfers die nog geen lid zijn, partners en introducees. Een mooie gelegenheid om met de club kennis te maken.

Meer informatie

De komende periode zal ik, speciaal ook voor onze nieuwere leden, meer informatie verstrekken over het gebruik van de handicarts op onze golfbaan, het GPS-systeem dat wordt gebruikt om de buggy’s zo optimaal mogelijk in te kunnen zetten en wanneer en hoe je handicart-pashouder kunt worden.

Mochten er vragen zijn, neem gerust contact met me op

Ben van Lieshout
e-mail: HGChandicart @ gmail.com

Sponsoren

  • GW Storage
  • Engelbert Obers
  • Pete Norman
  • Rijn Schellekens
  • Bart Spoormakers
  • Frans van den Heuvel

Pin It on Pinterest

Share This