Van visie naar realisatie

In ´HET BEGIN´ hebben wij gezien dat het bestuur a.i. van een op te richten Helmondse golfvereniging er in minder dan een jaar in slaagde dit te realiseren en eveneens een 9-holes baan wist te regelen voor haar leden.

Redactioneel

We staan aan het begin van weer een nieuw golfseizoen. De wedstrijdcommissie heeft een aantal voorstellen gedaan om een heel attractief wedstrijdprogramma op te stellen.

Tien

De winter zit er bijna op. Nou ja, winter. Veel vorst is er (nog) niet geweest en ook sneeuw hebben we niet gezien. Daardoor kon er wel veel worden gegolfd. Ook TIEN ontwaakt uit de winterslaap en Bob en Madeleine kijken uit naar het nieuwe seizoen. Na 1 maart gaat ons clubhuis ook op maandag weer open.

Het begin

Op de algemene ledenvergadering van de Helmondse Mixed Hockey Club, september 1988, kwam de oprichting van een golfclub in Helmond ter sprake. Dat kwam mede voort uit het feit dat HMHC te kampen had met een behoorlijke terugloop van het aantal leden. Om de velden goed bezet te houden zou zo’n golfclub mogelijkheden bieden.

Algemene Ledenvergadering

Ongeveer 80 mensen waren naar de Algemene ledenvergadering gekomen. De planning van deze vergadering is in de afgelopen jaren een paar keer verschoven van een voorjaars- naar een najaarsvergadering en weer terug.

Pin It on Pinterest

Share This