Evergreen

Bedankt!

Bedankt!

Het jaar loopt op zijn einde, maar eerst nog de Kerstdagen. Wat voor een jaar was dit? Er stond voor iedereen één woord centraal: Covid…

Wat een seizoen!

Wat een seizoen!

Terugblikkend op het afgelopen seizoen kunnen we alleen maar vaststellen dat we een bijzonder jaar achter de rug hebben. Het golfseizoen startte met een lege golfbaan, maatregelen om te bezuinigen en niemand die ons kon vertellen wat nu de echte gevolgen zijn van deze pandemie.

De ledenenquête 2020

De ledenenquête 2020

In de ledenvergadering van januari 2020 werd besloten tot het instellen van een werkgroep, bestaande uit een aantal leden en een afvaardiging van het bestuur, die plannen moest ontwikkelen om HGC ‘Overbrug’ als vereniging structureel te verbeteren. Gaandeweg de bijeenkomsten van die werkgroep werd besloten om een enquête onder de leden te houden, zodat ook zij de mogelijkheid kregen wensen en suggesties te uiten voor het nog aantrekkelijker maken van onze vereniging.

Baannieuws

Baannieuws

Nu het groeiseizoen voorbij is, is het weer tijd voor wintertees en zijn er bij vorst wintergreens. Om de baan zoveel mogelijk te sparen worden de wintertees op willekeurige plaatsen gezet.

Wilt u adverteren op onze website of wenst u nadere informatie?

Neem contact op met Fons Jacobs van de Redactiecommissie via het contactformulier.

Pin It on Pinterest