Drone opnamen

Uitbreiding golfclub Overbrug in Helmond

door Kelly Kuenen, Greenkeeper.nl – zaterdag 19 september 2015

De Enk Groen & Golf is gestart met de aanpassingen en uitbreiding van de golfbaan van golfclub Overbrug te Helmond.

De baan wordt aangepast en uitgebreid op basis van het ontwerp van Frank Pont van Infinite Variety Golf Design. De golfclub is door Ronald Buiting van Buiting Advies begeleid inzake adviezen rondom natuur en milieu. De wisselwerking tussen architect Frank Pont, adviseur Ronald Buiting en de inzet van bestuurslid Wim van de Westerlo van de golfclub heeft geleid tot een snelle procedure rondom het verkrijging van vergunningen.

Golfarchitect Frank Pont heeft in 3D een nieuw ontwerp gemaakt, dat door De Enk is uitgewerkt in een technisch uitvoeringsplan. Dit plan wordt nu ten uitvoer gebracht.

Bijzonder hierbij is dat de alle data van golfarchitect Pont digitaal zijn omgezet, zodat er al vanaf het begin volledig digitaal en dus op een GPS gestuurde wijze gewerkt kan worden. Als de uitvoering klaar is zijn er nagenoeg allemaal nieuwe holes gecreëerd.

De bedoeling is dat in voorjaar 2016 alle werkzaamheden zijn afgerond en de golfclub vanaf najaar 2016 op haar ‘nieuwe’ golfbaan kan spelen.

De Enk Groen & Golf breidt Golfbaan Overbrug Helmond uit.

Pin It on Pinterest