Lid worden?

Op dit moment bestaat er geen wachtlijst voor toetreding

Bij besluit van de Ledenvergadering van 12 november 2013 is de ledenbeperking opgeheven.

Lidmaatschapssbijdragen

Jaarlijkse Kosten
Prijs1
Inschrijfgeld (eenmalig)
€ 100,00
Contributie seniorleden per kalenderjaar (indien u in de loop van het jaar toetreedt berekend per maand). (Voor deze categorie leden ook gratis golfen op 8 banen van de GolfAlliantie (zie tabblad)
€ 890,00
Proeflidmaatschap, 1e jaar, per maand
€ 70,00
Contributie leden 30 - 39 jaar per kalenderjaar. (Voor deze categorie leden ook gratis golfen op 8 banen van de GolfAlliantie (zie tabblad)
€ 600.,00
Contributie weekendlid per kalenderjaar (seniorleden van 30 t/m 50 jaar kunnen weekendlid worden en zijn speelgerechtigd van vrijdag vanaf 17h00 t/m zondagavond).
€ 450,00
Contributie “4 tot 10”-lid per kalenderjaar (seniorleden van 30 t/m 50 jaar kunnen “4 tot 10”-lid worden en zijn speelgerechtigd 7 dagen in de week van 16h00 tot 22h00 [november t/m maart vanaf 14h00]).
€ 540,00
Contributie jong volwassenleden 22 t/m 29 jaar, per kalenderjaar. (Voor deze categorie leden ook gratis golfen op 8 banen van de GolfAlliantie (zie tabblad)
€ 345,00
Jaarbijdrage NGF indien HGC Overbrug homecourse (Nederlandse Golf Federatie)
€ 24,50
Jaarbijdrage NGF indien indien HGC Overbrug geen homecourse
€ 6,00
Jaarbijdrage NGF Jeugd indien HGC Overbrug homecourse
€ 10,00
Jaarbijdrage NGF Jeugd indien HGC Overbrug geen homecourse
€ 3,00
Jeugdlid t/m 21 jaar, per kalenderjaar, excl. NGF bijdrage.
€ 215,00
T-lid per kalenderjaar ingaande (na beëindigen lidmaatschap door ziekte of leeftijd om de sociale band te behouden), incl. handicapregistratie, geen barfee
€ 45,00
Registratie Handicap (voor niet-leden), per kalenderjaar
€ 45,00
 1. De bedragen kunnen jaarlijks worden bijgesteld.
 2. Na ontvangst van uw inschrijfformulier worden uw gegevens doorgegeven aan de ledenadministratie en krijgt u een lidmaatschapsnummer. U ontvangt tevens een rekening voor de bovengenoemde bedragen.

Opzeggen lidmaatschap

Conform artikel 7  van de Statuten van de Vereniging kan het lidmaatschap worden beëindigd o.a. op verzoek van het lid. De opzegging dient plaats te vinden per eind van het kalenderjaar met een opzeggingstermijn van 1 maand.

Indien U onverhoopt wenst op te zeggen moet dit  dus uiterlijk 30 november van het lopende kalenderjaar plaatsvinden per 1 januari daar op volgende.

Proeflidmaatschap voor niet-leden

 • Instap gedurende het jaar is mogelijk op ieder gewenst moment van het jaar per de eerste van de maand;
 • naast het speelrecht € 70,00 /maand, betaalt u de NGF-bijdrage/jaar; (De bedragen kunnen jaarlijks worden bijgesteld)
 • u kunt zich inschrijven voor clubwedstrijden;
 • via uw lidcode kunt u scorekaarten invoeren in de zuil/hal computer;
 • u heeft geen stemrecht op de algemene ledenvergadering;
 • u kunt geen gebruik maken van het gratis speelrecht op banen van de GolfAlliantie;
 • vóór 1 november van het verenigingsjaar moet u kenbaar maken of u definitief lid wilt worden van HGC Overbrug;
 • als u geen lid wilt wordt per 1 januari van het volgende verenigingsjaar vervalt het proeflidmaatschap automatisch;
 • een proeflidmaatschap kan slechts éénmaal worden aangegaan en geldt niet voor bestaande leden;
 • Oud-leden kunnen alleen een proeflidmaatschap aangaan als zij in de voorafgaande drie jaren geen lid zijn geweest van HGC Overbrug;
 • er kunnen maximaal 30 proefleden per jaar worden toegelaten;
 • zolang u proeflid bent, is gespreide betaling van het lidmaatschapgeld niet mogelijk; dit is alleen mogelijk bij een volwaardig lidmaatschap.

Word nu lid...

Pin It on Pinterest